Historie

Hlavní stránka Kostel sv. Josefa při Kapucínském klášteře Historie

Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa je výjimečným komplexem řádového barokního stavitelství na severní Moravě. Na rozdíl od ostatních klášterních komplexů kapucínů situovaných uvnitř měst je klášter ve Fulneku netypicky umístěn jako dominantní stavba na návrší vytvářející kompoziční protiváhu zámku.

Založení kláštera kapucínského řádu, navazující na myšlenky sv. Františka z Assisi, povolil v roce 1668 olomoucký biskup Karel II. z Lichtenštejna a jeho donátorem se stal majitel panství Jan Bruntálský z Vrbna. Základní kámen byl položen v roce 1674 a o dva roky později tu již v severním křídle kláštera bydleli a působili první bratři. Klášter s kostelem sv. Josefa vznikal pod vedením řádového mistra Elezariuse a byl dle řádových zvyklostí stavěn přísně ke splnění účelu života řeholní komunity v duchu františkánské chudoby. Klášterní cely měly minimální rozměry a kostely byly zásadně stavěny bez věží, jen s malou sanktusníkovou věžičkou nad presbytářem. Klášter s kostelem byl vysvěcen 24. června 1683, ale už v roce 1695 byl značně poškozen při požáru města. V průběhu 18. století byl jeho stavební vývoj dokončen dostavěním jižního křídla kláštera. Početná komunita kapucínů zde nejen žila a sloužila duchovní službou, ale rovněž hospodařila na přilehlých klášterních zahradách tak ,aby si zajistila obživu.

Na základě patentu Josefa II. z roku 1782 bylo zrušeno 5 z 10 kapucínských klášterů na Moravě. Klášter ve Fulneku však zůstal spolu s konventy v Olomouci, Brně, Třebíči a Znojmě zachován. Během 2. světové války zabrala budovy německá armáda, avšak po osvobození byl opět zařazen do českoslosvenské provincie řádu kapucínů. Na dlouhou dobu osudným se pro něj stal duben 1950. V noci se 13. na 14. dubna 1950 byl klášter obsazen STB a řeholní komunita odvezena do internace. Poté sem byly do r. 1951 vymístěny staré řeholní sestry z různých klášterů, pak sloužil jako sklad nábytku, praček firmy ROMO, školní dílny, sklady zeleniny a chátral. Mobiliář byl postupně poškozován, rozkrádán nebo zničen, jen menší část se dochovala v muzeích. Přes snahy řady odborníků, ale i místních nadšenců tuto dominantní památku zachovat se stav jen zhoršoval.

Vlastnictví kostela svatého Josefa ve Fulneku přešlo spolu s Kapucínským klášterem v roce 2003 z Okresního úřadu v Novém Jičíně na Moravskoslezský kraj. Obě významné nemovité kulturní památky byly ve značně zdevastovaném stavu. Celý areál byl zařazen mezi nejohroženější památky v České republice. Moravskoslezský kraj proto hledal možnosti, jak zabránit dalšímu poškození a zpracoval projekt s názvem "Rekonstrukce areálu Kapucínského kláštera ve Fulneku", který byl rozdělen na dvě navazující etapy týkající se kostela sv. Josefa a Kapucínského kláštera. Ke spolufinancování z prostředků Evropské unie byla schválena první fáze oprav - rekonstrukce a využití kostela. Moravskoslezský kraj se finančně podílel na opravě kláštera i kostela spolu s Ministerstvem kultury, které přispělo na opravu kostela v rámci Programu záchrany architektonického dědictví. Celkově vynaložené náklady na obnovu areálu v letech 2003-2006 přesáhly částku 36 mil. Kč. V první etapě obnovy kláštera byl v rámci projektu "Rekonstrukce a oprava kostela sv. Josefa ve Fulneku" kostel opraven a jeho restaurovaný interiér bude sloužit jako působivý víceúčelový sál k instalaci muzejních i výtvarných výstav, jako koncertní, divadelní či kongresový sál.


Muzejní zajímavosti!

Městské opevnění a boje o NJGalerie osobností města Nového JičínaMehofferLev oděný v purpuruMuž tisíce trikůHrad a panství Starý Jičín
Propagační tiskovinaTramping na PříborskuZa svoboduVlastivědný sborník Novojičínska700 let města Nového Jičína

Jak k nám?

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

© 2013-2018, Muzeum Novojičínska (v2)