Muzeum v Bílovci nově otevřeno

Hlavní stránka Muzeum v Bílovci Aktuální akce Muzeum v Bílovci nově otevřeno

úterý 20. srpna 2013

Muzeum v Bílovci nově otevřeno Muzeum v Bílovci bylo v pondělí 13. října 2014 v 16.00 hodin slavnostně otevřeno veřejnosti.


Snaha o zachování dokladů historického vývoje Bílovce po vzoru ostatních, především větších měst, našla své uplatnění i při založení muzea v Bílovci. Po roce 1896, kdy se Bílovec stal sídlem okresní politické správy, jevila se tato snaha jako zcela logická. Aby bylo možné muzeum otevřít, bylo ovšem zapotřebí napřed shromáždit a potom uspořádat sbírky. To je vždy záležitost nesmírně pracná a časově náročná. Zejména pokud se jedná o písemné, tedy archivní materiály.

V Bílovci, na počátku 20. století městě převážně německém, se chopili tohoto úkolu učitelé Franz Wolf a Leo Benzig. Kolik úsilí a času museli věnovat shromažďování exponátů, které byly většinou v soukromém držení, nebo se povalovaly po půdách či sklepích, si lze dnes jenom těžko představit.  Nepřekvapí proto, že práce s tím spojené trvaly přes 20 let. Materiály byly ukládány a uspořádány v zámku Sedlnických. V roce 1920 pak byly zpřístupněny veřejnosti. V roce 1925 byly nově uloženy v budově čp. 691 na Zámecké ulici, který plnil původně úlohu správní budovy panství Sedlnických. Tento barokní měšťanský dům s mansardovou střechou, postavený v létech 1767-69  je sídlem muzea dodnes.

Když tedy 30. května 1925 byla budova muzea slavnostně otevřena, mělo muzeum již bohaté sbírky a také uspořádaný městský archiv. Sbírky dokumentovaly dějiny města, zejména pak řemeslnou výrobu, cechovní organizaci a národopis. Byly v nich i exponáty geologické, archeologické, zbraně, obrazy a fotografie. Správcem (kustodem) byl ustanoven učitel Emil Jelonek, jinak také kronikář města.

Pak přišla osudná léta Mnichova, 2. světová válka, porážka fašismu a opětovné připojení Bílovce k ČSR. Bohužel v převratových dnech roku 1945 došlo k poškození budovy, k rozkradení a zničení částí muzejních sbírek. Odcizeny byly zejména sbírky mincí, bankovek a poštovních známek. Zloději využili skutečnosti, že budova byla nějakou dobu zcela přístupná komukoliv.

Správci obnoveného muzea byli postupně Jan Hanák (1945-1948), Zdenko Kupka (1951-1954), Jaroslav Bakala (1956-1957) a Marie Málková (1957-1960). Na činnosti muzea se také podíleli postupně Jiří Vokřínek, Jaroslav Kafka, Václav Vajda, a Stanislav Sláma, který byl posledním muzejním pracovníkem (do r. 1966). Muzeum tvořilo zázemí vlastivědného časopisu Bílovecko, který v letech 1957 - 1960 vydával Okresní národní výbor v Bílovci. Jeho redaktory byli profesionální historici Milan Myška a Jaroslav Pleskot.

Mezitím byl v roce 1960 zrušen okres Bílovec a muzeum s názvem okresní přestalo existovat. V roce 1963 se stalo součástí Okresního muzea Novojičínska, jehož pokračovatelem je dnes Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace. V této souvislosti byl Městský archiv přemístěn do archivu okresního. Kromě Bílovce byla pozornost pracovníků nově vytvořeného okresu byla nyní zaměřena i na jiné, z hlediska zejména turistického ruchu atraktivnější oblasti okresu: Nový Jičín, Štramberk, Kopřivnici, Příbor, Fulnek, Hodslavice, Kunín, Hynčice. V tomto období nebyly sbírky obohacovány o nové exponáty. Výjimkou bylo pouze období, kdy v čele Okresního vlastivědného muzea stál PhDr. František Schwarz, bítovský rodák, který před tím působil na gymnáziu v Bílovci, a potom nejnovější období, kdy byly získány do sbírek výrobky továrny Massag a etnografické sbírkové předměty.

Důsledkem výše zmíněného stavu bylo to, že některé cenné exponáty byly z obavy před odcizením převezeny do Nového Jičína. Obavy to byly ostatně opodstatněné, protože do budovy bíloveckého muzea bylo dvakrát v 90. letech minulého století provedeno vloupání a řada věcí, především část sbírky cechovních cínů a popravčí meč města Bílovce ze 17. století, odcizena. Poté byla provedena instalace zabezpečovací zařízení.

Expozice muzea byla v roce 1990 reinstalována  novými expozicemi dějin města, vybavením zámku Sedlnických, vývojem bíloveckých cechů, selskou jizbou a expozicí větrných mlýnů na Bílovecku.          

V následujícím období bylo muzeum navštěvováno především školní mládeží a návštěvníky města. Pořádaly se v něm i výstavy a besedy. Bohužel pokračovala celková stavební devastace budovy, především působením půdní vlhkosti a dřevomorky. Proto bylo v roce 2007 rozhodnuto přikročit k rekonstrukci budovy a vytvoření nových expozic.

Nejnovější instalace v roce 2014 přinesla nové uspořádání expozic s dějinami města Bílovce, textilní výroby, zámku Sedlnických, správy bíloveckého panství a expozici výroby bývalé továrny Salcher, poté Massag. Tato expozice bude vybavena audiovizuálními prostředky. Pro potřeby veřejnosti zde bude sloužit i výstavní a přednáškový sál.     

Celková rekonstrukce muzea, která probíhala v těsné technické i odborné součinnosti s Muzeem Novojičínska od listopadu 2011 do srpna 2014 s finančními náklady 19,9 mil. Kč, byla umožněna evropskou dotací, která činila 92,5 % uvedené částky. Spočívala především v záchovné údržbě budovy, která je od roku 1958 na seznamu chráněných nemovitých kulturních památek.     

 

Muzeum je provozováno společně Kulturním centrem Bílovec a Muzeem Novojičínska, p.o.

 

 

Sekce: Aktuality | Aktuální akce   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Fotografie k článku

IMG_1788.JPG

IMG_1788.JPG

IMG_1789.JPG

IMG_1789.JPG

IMG_3322.JPG

IMG_3322.JPG

IMG_3323.JPG

IMG_3323.JPG


Muzejní zajímavosti!

Městské opevnění a boje o NJGalerie osobností města Nového JičínaMehofferLev oděný v purpuruMuž tisíce trikůHrad a panství Starý Jičín
Propagační tiskovinaTramping na PříborskuZa svoboduVlastivědný sborník Novojičínska700 let města Nového Jičína

Jak k nám?

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

© 2013-2018, Muzeum Novojičínska (v2)