Genetik Johann Gregor Mendel

Hlavní stránka Památník J. G. Mendela v Hynčicích Genetik J. G. Mendel

20. 7. 1822 Vražné – Hynčice – 6. 1. 1884 Brno
Opat kláštera augustiniánů v Brně. Snad ani netušil, jak významné jsou jeho objevy tří zákonů dědičnosti, které se staly základem genetiky. Skromný vědec, křížící na zahrádce starobrněnského kláštera trpělivě celou řadu druhů rostlin, ponejvíce hrachu, dospěl k objevům, z nichž vyvodil zákonitosti o přenosu znaků z rodičů na potomky. Uznání plodů své mravenčí práce se nedožil. Církev jeho pokusy, které ne vždy potvrzovaly církevní dogmata tolerovala. Zlom ve společenském pochopení a přiznání prvenství jeho objevům nastal až po roce 1900. Dnes se výsledky jeho výzkumů uplatňují nejen při šlechtění rostlin a živočichů, ale zejména v medicíně i v dalších vědních oborech. Genetika tvoří základ i pro současné vědecké pokusy o množení buněk či klonování. 

 

ff