Vernisáž výstavy KRAJINA ODERSKÉ NIVY - 30 let CHKO Poodří

21. 10. 2021 v 17:00, Rytířský sál a Kamenná síň Žerotínského zámku v Novém Jičíně

Úvodní slovo: Mgr. Jan Klečka, Ph.D., ředitel SCHKO Poodří

 

Výstava představí hlavní ekosystémy této oblasti, zásadní změny a zásahy, kterými prošla CHKO Poodří během 30 let své existence. Výstava představí krajinu rybníků, luk a lužních lesů, kterou se vine nespoutaný tok meandrující Odry.
Přijďte se seznámit s krajinou, kde se řeka ještě volně rozlévá do okolí, zaplavuje louky i lužní lesy, a spoluutváří tak jedinečné mokřadní území - Oderskou nivu.

Během vernisáže budou předány ceny autorům vítězných fotografií soutěže Krajina a příroda Poodří.

Těšíme se na Vás.