Návštěvníci se stanou svědky skutečného portrétování dobré hraběnky Walburgy. Přímo před jejich zraky bude hraběnku portrétovat malíř, a oni tak mohou po celý den sledovat vznik jejího obrazu. 

Na vše bude dohlížet hraběnčina matka Rebeka z Harrachu.

Součástí dne budou rovněž ukázky rokokové módy a možnost vyfotografování nejen s hraběnkou Walburgou, ale i s její matkou Rebekou a šlechtici, kteří je po celý den doprovází.