V roce 1868 vyšla v Novém Jičíně knížka místního nakladatele Johan- na Nepomuka Enderse věnovaná Kravařsku, jeho přírodě, obyvate- lům, kultuře i minulosti. Před čtenářem se postupně rýsuje úrodná  venkovská krajina podél klikatící se Odry i dramatické scenérie zřícených zdí starojičínského hradu, kulturní  krajina ve středověku doslova vytržená z hloubi lesa. K čtenáři  promlouvají i jeho obyvatelé, převážně venkované, po dlouhé gene- race ovlivňovaní prolínáním slovanských a germánských tradic, kteří  se ve světle Endersova textu jeví jako společenství hluboce tíhnoucí k  mýtům. Sklon podléhat fantastickým vyprávěním byl na sklonku 70.  let 19. století pravděpodobně stejně silný jako na prahu romantismu,  kdy zdejšími městy, vesnicemi a samotami procházel sběratel kravař- ského folklóru Josef Georg Meinert. I přes postupující industrializaci  byla krajina i nadále mohutným inspiračním zdrojem a místem  poskytující útočiště pohádkám, mýtům i legendám. Vyprávěním, která  zněla v německých i českých domácnostech. Příběhy kravařských  Němců i Čechů se prolínaly, vzájemně ovlivňovaly a vycházely z  hlubokého pouta místních obyvatel ke zdejší krajině. V jejich textech  ožívají bájné bytosti obývající zdejší lesy, řeky, potoky, hory, podzemí i  louky, ale i stvoření ukrývající se v temných koutech kolektivního  nevědomí místních obyvatel. Pověsti a mýty začínají obvykle tam, kde  selhává paměť. Nekomplikovaným a prostým jazykem rozvíjí příběhy,  v nichž se nepravděpodobné stává nezpochybnitelným. Druhý ročník projektu Acta Mythologica odhaluje pověsti vztahující  se k vampyrismu. Ten byl s ohledem na dochované texty z oblasti  Kravařska spojen s fenoménem tzv. mory, která byla v rámci němec- kých jazykových oblastí označována také jako Alp či Schretel. Obecně  se věřilo, že morou se může stát osoba buď během svého narození  nebo magickým zásahem kdykoliv v průběhu života. Zjevovala se v  různých podobách a obvykle tlačila během spánku své oběti na  prsou, dokud je nezadusila. Nestarší datovaný text pochází z roku  1817, a do své sbírky písní v německém kravařském dialektu (Fylgie)  jej zařadil etnograf Joseph Georg Meinert. 

naše pozváni přijali: 

Doc. Giuseppe Maiello

Ph.D., PhDr. Jan Štěpán (Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc)

Ph.D., Mgr. Monika Enenklová (Masarykova univerzita Brno)

Ph.D., Dr. Daniel Wojtucki (Uniwersytet Wroclawski)

Moderují: PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D. a Mgr. Aleš Knápek (Muzeum Novojičínska)

 

Kde: Nová Galerie Žerotínského zámku

Vstup zdarma