Otevíráme Muzeum Novojičínska veřejnosti

Hlavní stránka Aktuality Otevíráme Muzeum Novojičínska veřejnosti

úterý 12. května 2020

Otevíráme Muzeum Novojičínska veřejnosti Vážení návštěvníci, rádi Vám oznamujeme, že od úterý 12. 5. 2020 otevíráme postupně pobočky Muzea Novojičínska.


Zásady a opatření pro návštěvníky
Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace
platné od 11. 5. 2020:
________________________________________

Na základě 224. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30.dubna 2020 č. 493 o přijetí krizového opatření sdělujeme:
Zdraví Vaše a našich zaměstnanců je pro nás nejvyšší priorita. Proto Vás vyzýváme, abyste v současné situaci spojené s virovým onemocněním COVID-19 dodržovali hygienická a bezpečnostní opatření při pohybu ve veřejnosti otevřených objektech organizace.

A. V návaznosti na uvolňování opatření proti šíření virového onemocnění jsou stanoveny tři etapy pro znovuotevření památkových objektů ve správě Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace:
I. etapa: 11. května 2020 – muzejní expozice v Novém Jičíně, Příboře a Frenštátě pod Radhoštěm. Pro tyto potřeby je omezena kapacita jednotlivých prohlídek i celková kapacita návštěvníků objektů:
ŽEROTÍNSKÝ ZÁMEK V NOVÉM JIČÍNĚ (otevřeno od 11.5.2020)
Výstava – Rytířský sál             max. 10 osob
Expozice historie města I.            max. 10 osob
Expozice Nechte na hlavě            max. 20 osob
Expozice historie města II.            max. 10 osob
Nová galerie                     max 30 osob
Kamenná síň                    max 5 osob
Trámový sál                    max 10 osob
CETRAT – MUZEUM V PŘÍBOŘE (otevřeno od 11.5.2020)
Výstava – nový výstavní sál            max. 15 osob
Výstava – malý výstavní sál            max. 5 osob
Pamětní síň Sigmunda Freuda        max. 5 osob
MUZEUM VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM (otevřeno od 11.5.2020)
Expozice I: Paměť města             max. 5 osob
Expozice II: Jitřenka východu         max. 5 osob
Expozice III: Kolébka české turistiky     max. 5 osob
Expozice IV: Doteky přírody         max. 5 osob
Expozice V: Pánbu, všichni svatí a ti druzí     max. 5 osob
Expozice VI: Tam za mořem         max. 5 osob
Expozice VII: Člunek zpívá             max. 5 osob
Expozice VIII: Pod Radhoštěm domov můj     max. 5 osob
Expozice IX: Střelecký spolek a jeho terče     max. 10 osob
Výstavní sály                    max. 10 osob

II. etapa: 30. května 2020 – Zámek Kunín
- s prohlídkovými okruhy v počtu max. 20 osob na prohlídku
III. etapa – Muzeum Šipka Štramberk
MUZEUM ŠIPKA ŠTRAMBERK (otevřeno od 1.6.2020)
Expozice přízemí                max. 5 osob
Výstavní sál v patře                max. 5 osob
Objekty, u nichž to technické a bezpečnostní podmínky pro zpřístupnění veřejnosti nedovolují, budou otevřeny později.

B. POKYNY PRO ZAMĚSTNANCE OBJEKTŮ
1) OPATŘENÍ PROTI KUMULACI OSOB
- Obecně je nutné zajistit regulaci množství osob v místech jejich možné kumulace (pokladny, toalety, odpočinková místa, vstupy apod.).
- Velikost skupiny je v maximální výši 20 osob včetně průvodce při dodržených obecně stanovených podmínek.
- Dodržování rozestupů jednotlivců, resp. skupin osob blízkých min. 2 m v místnostech, kde je podáván výklad. Pokud není možné dodržet rozestupy, je nutné snížit počet lidí ve skupině.
- Průvodcovský výklad provádět jen v dostatečně dimenzovaných prostorech, úzká místa procházet bez výkladu.
2) INSTALACE STOJANŮ NA DESINFEKCI RUKOU PRO NÁVŠTĚVNÍKY
- Zajistit účelné rozmístění desinfekčních stojanů v při vstupu do objektu.
- Jako odpovědná osoba za pravidelnou kontrolu a doplňování desinfekce je stanoven vedoucí pobočky.
- Zajistit dostatečnou zásobu desinfekčního prostředku na ruce a jednorázových rukavic pro návštěvníky.
3) VYBAVENÍ POKLADEN
- Všechny zpřístupněné objekty budou mít na pokladnách zajištěno oddělení prodejního prostoru průhlednou přepážkou (např. sklo / plexisklo)
- Stanovit linii odstupu dalších návštěvníků od místa prodeje (min. 2 m).
- Zajistit dodržování rozestupů ve frontách (min. 2 m).
- Odpovědnou osobou za pravidelnou kontrolu rozestupů jsou stanoveni průvodci mající službu.
- Zrušit vybavení pokladen určených „k odpočinku návštěvníků“ (židle, stoly).
- Zrušit provoz dotykových obrazovek pro návštěvníky.
- Zrušit používání interaktivních pomůcek (haptické modely, herní pomůcky).
- Zrušit používání audioprůvodců.
- Stáhnout volně přístupné propagační materiály.
NA POKLADNÁCH budou mít zaměstnanci k dispozici:
- desinfekční prostředek na ruce,
- roušku (dva ks na den),
- jednorázové rukavice.
ZAMĚSTNANCI pokladny jsou povinni:
- Používat roušku.
- Používat rukavice u zajišťování pokladní činnosti při manipulaci s hotovostí, kartami aj.
- Nutno pravidelně obměňovat rukavice. Rukavice nelze používat při jiné činnosti: přestávky na jídlo a oddech, přechod na výkon jiné činnosti bez kontaktu s hotovostí.
- Zajistit pravidelné mytí rukou pokladní (1 x za dvě hodiny).
- Používat pravidelně desinfekční prostředek na ruce. Jedna dávka cca 3 ml. Nelze užívat více než 10x denně.
- Zajistit minimálně čtyřikrát denně desinfekci přepážky ze strany návštěvníka virucidním prostředkem.
- Zajistit minimálně čtyřikrát denně zvýšenou hygienu dotykových ploch (klik apod.).
4) PRODEJ VSTUPENEK
-  PREFEROVÁN JE ON-LINE PRODEJ (Zámek Kunín, Žerotínský zámek v Novém Jičíně)
- Vystavit prohlídkové okruhy v Colosseu od data zpřístupnění.
- Nastavit počet návštěvníků na prohlídce – max. 20 osob při respektování odstupu 2 m
– Velikost skupin si nastaví správy objektů dle aktuálních podmínek.
- Zaškrtnout „sdílení“ na internetu
- PREFEROVÁN JE BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK NA POKLADNĚ
- Zajistit možnost desinfekce rukou návštěvníka.
- Zajistit desinfekci platebního terminálu čtyřikrát denně.
- HOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK – LZE JEN V NEZBYTNÉM MINIMÁLNÍM ROZSAHU
5) PRODEJ UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ
- Prodej upomínkových předmětů musí být zajištěn v souladu s aktuálně platnými opatřeními pro obchodní prodej.
- Při prodeji zboží určeného ke konzumaci nesmí konzumace probíhat ve stanovených vzdálenostech (min. 10 m) od místa prodeje.
- Tomu přizpůsobit rozmístění odpadkových košů.
6) PRŮVODCOVSKÝ REŽIM
- Průvodce je povinen používat roušku. (štíty nejsou dostatečným ochranným prostředkem, pokud budou používány, pak současně s rouškou).
- Kontrola vstupenek probíhá bezkontaktně, v případě nutnosti kontaktu nutno používat rukavice nebo desinfekci rukou.
- Tam, kde není s ohledem na kumulaci osob možné dodržet pravidla rozestupů u skupin.
návštěvníků, je možné zvážit prohlídky bez průvodce – v tomto případě nutno zajistit limit na 1 osobu na 10 m2 návštěvnické trasy.
- Za dodržování pravidel návštěvníky na trase (odstupů, roušek apod.) zodpovídá průvodce.
- Zajistit pravidelnou výměnu vzduchu s ohledem na stanovená pravidla větrání neohrožující interiéry.
7) TOALETY
- Zvýšená hygiena sociálních zařízení.
- Pravidelný průběžný úklidový režim toalet včetně ošetření desinfekčními prostředky.
- Zajistit dodržování hygienických pravidel v případě nájemců toalet.
8) ODPOČINKOVÁ MÍSTA
- Zajistit rozestupy rozmístění zařízení na odpočinkových místech (lavičky, posezení apod.).
9) JEDNOTNÉ INFORMOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ
- Oficiální webové stránky objektů a sociální sítě objektů.
- Tištěné, zalaminované cedule u vstupů do objektů.
- Pokyny pro návštěvníky – centrálně.
10) ODPADY
- Nastavit podmínky pro nakládání s odpadem, zajistit a označit samostatné nádoby případně igelitové pytle na „potenciálně kontaminovaný odpad“ – roušky, kapesníky… (kultivované s popisem).
- Zajistit bezpečné nakládání s „potenciálně kontaminovaným odpadem“ (pravidelné vynášení, uzavírat do plastikových pytlů, dezinfikovat okraje koše).
- Proškolit zaměstnance o nutnosti zvýšené hygieny v návaznosti na nakládání s odpadem.
11)  SBÍRKY
- Sbírkové předměty Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace, jsou pro veřejnost badatelsky uzavřeny do odvolání.
- Sbírkové předměty lze zapůjčovat interně pouze pracovníkům Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace. Výjimky schvaluje ředitel organizace na základě oficiálně zaslané žádosti za přísně konkretizovaných hygienických pravidel.
- Při poskytování a vracení výpůjčky je osoba odpovědná za příjem povinna pracovat v jednorázových rukavicích (plastové, latexové, chirurgické) a rouškou, vystaví potvrzení o vydání případně navrácení sbírky. Vrácenou sbírku nejprve uloží do odděleného úseku depozitáře označeného „Karanténa“ na následujících 5 dní. O těchto dočasně separovaných sbírkách vede základní přehled: identifikační údaj a datum uložení do karantény. Po skončení karantény jsou zařazeny do depozitární jednotky.
12) KNIHOVNY
- Knihovny Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace, jsou pro veřejnost uzavřeny do odvolání.
- Knihovní jednotky lze zapůjčovat absenčně pouze pracovníkům Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace.
- Při vracení výpůjčky v rámci absenčního režimu je osoba odpovědná za příjem povinna pracovat v jednorázových rukavicích (plastové, latexové, chirurgické), vystaví potvrzení o vrácení jednotky a vrácenou jednotku fondu nejprve uloží do krabice/boxu, či odděleného úseku skladového regálu apod. označeného „Karanténa“ na následujících 5 dní. Přírůstky během jednotlivých pěti dní musí být od sebe oddělené alespoň kartonovou přepážkou. O těchto dočasně separovaných jednotkách vede základní přehled: identifikační údaj a datum uložení do karantény. Po skončení karantény jsou zařazeny do běžného provozu.
- Pracovní povrchy a potřeby použité uživatelem v prostoru badatelny (např. povrch pracovního stolu) je nutno po jeho odchodu otřít dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem. Další badatel může místo obsadit po uplynutí potřebné účinné doby uvedené na dezinfekčním
13) NÁJEMNÍ VZTAHY
- Možnost uzavírání nájemních vztahů za ceny obvyklé (slevy na nájmu nejsou přípustné, vyjma poměrového krácení ve vazbě na délku nájmu).
- Zajistit dodržování opatření proti šíření virového onemocnění ze strany nájemců.
OBECNÉ POKYNY PRO ZAMĚSTNANCE SPRÁV PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ
- Základní pravidlo: „Ochránit zaměstnance před onemocněním a tím ochránit objekt před rizikem karanténního režimu“ = „chraň sebe, chráníš objekt“.
- Obecné pokyny se vztahují na všechny zaměstnance správ památkových objektů, tedy kmenové i zaměstnance na DPP, DPČ.
- Vedoucí jednotlivých objektů jsou povinni seznámit všechny zaměstnance s pokyny a zajistit proškolení zaměstnanců v oblasti hygieny.
- Povinnost používání roušek na pracovišti do doby odvolání ze strany vlády či Ministerstva zdravotnictví České republiky.
- Povinnost dodržovat zvýšenou hygienu (mytí rukou, používání desinfekce na ruce).
- Povinnost používat rukavice při manipulaci s pokladní hotovostí (parkoviště, pokladny a jiná prodejní místa).
POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Podmínky návštěvního provozu na objektech Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace, v době šíření virového onemocnění COVID-19
- V souvislosti s opatřeními proti šíření virového onemocnění platí pro návštěvníky areálů památek další zpřísněné pokyny nad rámec obecně vydaných návštěvních řádů. Při nedodržení pokynů pro návštěvníky nebude návštěvník do objektu vpuštěn nebo může být z areálu bez náhrady vykázán, a to i přes to, že má uhrazené vstupné.
- Zakazuje se vstup osob podléhajících karanténě nebo osob se potížemi odpovídajícími virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů aj.) do areálů objektů.
- Návštěvník je povinen vstupovat do areálu výhradně se zakrytými dýchacími cestami (rouška, respirátor, šála, štít na obličej apod.) a mít je zakryté po celou dobu pobytu v objektu v souladu s vládními opatřeními proti šíření virového onemocnění COVID-19.
- Návštěvník bez zakrytí dýchacích cest nebude vpuštěn na prohlídku s průvodcem, a to i přesto, že bude mít platnou vstupenku. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného.
- Návštěvník, který v souladu s pokyny vlády nemusí ze zdravotních důvodů nosit roušku, je povinen tuto skutečnost prokázat písemným potvrzením.
- Návštěvník je povinen dodržovat rozestupy v délce 2 m, vyjma osob sdílejících společnou domácnost.
- Zakazuje se shlukování osob ve vnitřních prostorech, především také v místech před toaletami, na pokladnách a v místech prodeje upomínkových předmětů.
- Návštěvníci musí udržovat odstup minimálně 2 m.
- Návštěvník je povinen před vstupem do míst prodeje (pokladny, návštěvnická centra apod.) a WC použít desinfekci rukou.
- Je upřednostňován bezhotovostní prodej (on-line prodej nebo platba pomocí platebního terminálu).
- Návštěvník je povinen dodržovat další pokyny zaměstnanců Muzea Novojičínska, pří, v opačném případě může být vykázán z areálu zaměstnancem správy památkového objektu.

14. Pokud není stanoveno jinak, platí v běžné otevírací době stanovená výše vstupného zveřejněná na www.muzeumnj.cz.
15. Termíny postupného uvolňování ochranných opatření se řídí aktualizovanými pokyny


Aktuální vývoj situace prosím sledujte na www.muzeumnj.cz


V Novém Jičíně dne 10.5.2020
PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D.
v.r.

 

 

Autor: Karel Kita Sekce: Aktuality | Aktuální akce | Aktuální akce | Aktuální akce | Aktuální akce | Aktuální akce   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Muzejní zajímavosti!

Městské opevnění a boje o NJGalerie osobností města Nového JičínaMehofferLev oděný v purpuruMuž tisíce trikůHrad a panství Starý Jičín
Propagační tiskovinaTramping na PříborskuZa svoboduVlastivědný sborník Novojičínska700 let města Nového Jičína

Jak k nám?

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

© 2013-2020, Muzeum Novojičínska (v2)