Říše prastará, mocná i zkrocená Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací

Hlavní stránka Aktuality Říše prastará, mocná i zkrocená Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací

středa 24. ledna 2018

Říše prastará, mocná i zkrocená Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací doprovodná publikace k výstavě spojená s odborným katalogem


Říše prastará, mocná i zkrocená
Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací

Redakce: Zdeněk Orlita|Markéta Máchová
Texty: Ondřej Dadejík|Ladislav Hoskovec|Radek a Zdeněk Květoňovi|Pavel Stabrava|Markéta Máchová|Giuseppe Maiello|Zdeněk Orlita
Fotografie: Andere Seite Studio
Obálka a grafická úprava: Andere Seite Studio (Litoměřice)
Předtisková úprava: Andere Seite Studio (Litoměřice)
Jazykové korektury: Irena Zárubová
 
V publikaci jsou použity fotografie pořízení v lesích bývalého Kravařska a v lesích NPR Razula, NPR Salajka a NPR Mionší. Fotografie byly pořízeny se svolením CHKO Beskydy.
 
Tisk: Grafico Opava
Náklad: 500 ks
Vydalo Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
1.   vydání
Nový Jičín 2017
 
ISBN:978-80-87359-25-9

Odborný katalog je oficiálním tištěným výstupem stejnojmenné výstavy. V rámci úvodních studií i rozšířených popisek k jednotlivým exponátům je vůbec poprvé interpretován vývoj a změny chápání i využití lesa v rámci prostoru severovýchodní Moravy a Slezska v období od středověku do nástupu industrializace na poč. 19. století, to na základě písemných pramenů i dochovaných hmotných artefaktů. Kniha nabízí ucelenou interpretaci díky propojení společenskovědních (historie, archeologie, etnografie) i přírodovědných (zoologie, botanika) disciplín. Součástí katalogu jsou fotoseriály a rovněž grafické listy tzv. Heliofytogravur, které pro projekt zajistil ateliér Andere Seite Studio (Radek a Zdeněk Květonovi, Litoměřice). Grafiky byly získány lisováním rostlin na fotografický papír a následnou chemickou úpravou těchto otisků. Magický a téměř prchavý obraz rostlin koresponduje s představou autorského kolektivu o obtížích spojených s vizuální rekonstrukcí dávno zmizelé krajiny. I z tohoto důvodu jsme zvolili při dokumentaci lesních porostů mimo jiné i techniku tzv. camery obscury.

Představa lesa jako téměř všudypřítomného fyzického a mentálního prostoru, ovlivňujícího hospodaření i každodenní myšlení tradičních vesnických komunit na Kravařsku, se stala na podzim roku 2015 výchozí tezí výstavního projektu. Symbolická Říše pomohla definovat hypotézu o téměř permanentní přítomnosti společenství stromů v každodenním životě obyvatel v prostoru bývalých panství Nový Jičín, Fulnek, Odry, Bílovec, Kunín a částečně i Hranice tvořících v minulosti svéráznou etnografickou oblast tzv. Kravařska. Prastará moc a následná zkrocenost Říše pomohla rovněž s časovým vymezením výzkumu, rozevřeného do období mezi středověkou kolonizací a industrializací zdejší krajiny v prvních desetiletích 19. století. Prolnutím společenských a přírodních věd jsme se snažili zachytit proměny představ o lese a sledovat metamorfózy vzájemného vztahu mezi lesním prostředím a okolním světem venkova. Předkládaný katalog věrně ctí původní libreto výstavy. Sleduje na základě archivních písemných pramenů podobu a vývoj zalesnění, význam pohádek a mýtů a v neposlední řadě roli zvířat, vedle člověka dominantních obyvatel lesa. Od svého příchodu se kolonisté potýkali s lesem jako místem v opozici, s prostorem, jehož vyklučením získali zemědělskou půdu i parcely pro své usedlosti. Les byl rovněž místem lovu. Setkávání se člověka se zvířaty a vzájemné proměny jejich vztahů tak tvořily významnou součást každodenního života rolníků i šlechtických majitelů půdy. Předkládaný katalog představuje v kontextu české historiografie jeden z prvních ucelených textů sledujících na základě dobové literatury a písemných pramenů vzájemnou koexistenci lidí a zvířat, přičemž rámcem tohoto „setkávání“ je les. Katalogová část obsahuje několik kratších studií, shrnujících vždy taxonomii a stručnou zoologickou charakteristiku konkrétního zvířete doplněnou výtahem ze soudobé pozdně středověké a raněnovověké literatury a lokálních archivních pramenů.

 

Autor: Mgr. Hana Jabůrková Sekce: Aktuality   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Fotografie k článku

čerstvé vydání

čerstvé vydání

z obsahu

z obsahu

stránky katalogu

stránky katalogu

jedna z kapitol

jedna z kapitol


Muzejní zajímavosti!

Městské opevnění a boje o NJGalerie osobností města Nového JičínaMehofferLev oděný v purpuruMuž tisíce trikůHrad a panství Starý Jičín
Tramping na PříborskuZa svoboduVlastivědný sborník Novojičínska700 let města Nového Jičína

Jak k nám?

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

© 2013-2020, Muzeum Novojičínska (v2)