VIRTUÁLNÍ PREZENTACE

Hlavní stránka Centrum tradičních technologií Příbor Muzeum z domova VIRTUÁLNÍ PREZENTACE

Setkání betlemářů v Příboře

V letošním roce se měl uskutečnit v Centru tradičních technologií v Příboře (pobočka Muzea Novojičínska) již sedmý ročník tvůrčího setkání řezbářů betlemářů. Protože není možné tuto již tradiční akci zrealizovat, zveřejnili jsme na našem YouTube kanálu ohlédnutí za minulými ročníky. Součástí je i krátké představení betlemářů, kteří k nám pravidelně jezdí. Přejeme jim hodně tvůrčích sil v roce 2021.

Video na YouTube https://youtu.be/x6eltIFf78Q

Betlemáři: Metoděj Beran, Klement Brokeš, Ivan Hejtmánek, Karel Chovanec, Otmar Kantor, Kamil Kopřiva, Jaromír Kostelník, Rudolf Kowalczyk, Zdeněk Matyáš, Oldřich Unar, Milan Žlebčík.

Adventní podvečer ze záznamu

ADVENTNÍ PODVEČER jsme z Piaristického kláštera v Příboře živě vysílali v pátek 11. prosince. Na záznam přenosu se můžete podívat ze záznamu na YouTube.

Odkaz na záznam pořaduhttps://youtu.be/piSF8J4E7j8?t=45

Vystoupili:

PhDr.Václav Michalička, Ph.D. - (autor pořadu, mluvené slovo)

Mgr. Jaroslav Kneisl a Jakub Cerman (cimbál)

Petra Vidomusová a Mgr. Adéla Richterová (přadleny)

Makovníky, okravčáky, kocury, brňáky...

 (28. 11. 2019 – 1. 6. 2020)

Výstava vychází z výzkumů, dokumentace a rekonstrukcí tradičních technologií, kterými se Muzeum Novojičínska již několik let intenzivně zabývá na své pobočce Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře. V Centru tradičních technologií CETRAT na příborské pobočce se podařilo zrekonstruovat či prezentovat řadu archaických lidových výrobních technik a postupů. V současné době byla rekonstruována technika výroby papučí z proužků plsti pletených na formě na základě dlouhodobého výzkumu. Touto technologií se obuv mající rozmanité názvy (makovníky, okravčáky, kocury, brňáky, banďury aj.) zhotovovala na Příborsku ještě ve 2. polovině 20. století.  Výzkum byl také spojen se sbírkotvornou činností, kdy se podařilo získat několik desítek párů této obuvi nejen z Příbora a nejbližšího okolí, ale i ze širší oblasti severovýchodní a východní Moravy. Jelikož v rámci dané oblasti žije již jen několik posledních lidí ovládajících tuto výrobu, přistoupilo Muzeum Novojičínska k důkladnému výzkumu této technologie a to v rámci širokého středoevropského kontextu. Vedle výzkumu také probíhala již zmíněná rekonstrukce vycházející jak z postupů současných (většinou již neaktivních) výrobců, tak především z historických předloh, které se od těch novějších liší.  Etnografické materiály, archivní prameny a také muzejní sbírky však dokládají, že výroba této obuvi byla rozšířená i mimo severovýchodní a východní Moravu.  Výstava má za úkol prezentovat tuto technologii v obsáhlém středoevropském kontextu. Proto je zaměřena i na jiné materiály, výsledné produkty a různé výrobní techniky pletení na formě (např. zapiastková technika z  vlněné příze, košíky z orobince, obuv a nádoby ze slámy či lýka).  Jedinečnost výstavy spočívá v tom, že vychází z dlouhodobého výzkumu, rekonstrukcí technologií a především z průzkumu sbírkových muzejních fondů na území České republiky, Slovenska, Polska, Rakouska a Německa. Jedním z úkolů výzkumu a připravované výstavy bylo zdokumentovat artefakty spojené s technikou pletení na formě v muzeích na území České republiky. Tento výzkum byl následně doplněn i o sousední země. Na základě provedeného průzkumu byl proveden výběr ze sbírek z několika desítek muzeí, který umožní vystavit a především prezentovat v širokých souvislostech unikátní soubor předmětů v dosud neuskutečněné celistvosti.  Na výstavu byly zapůjčeny sbírkové předměty z Muzea Beskyd, příspěvková organizace; Muzea Těšínska, příspěvková organizace; Národního muzea v přírodě- Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; Muzea Brněnska, příspěvková organizace, Moravského zemského muzea v Brně; Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvková organizace; Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, příspěvková organizace a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace. Výstava byla podpořena dotací Ministerstva kultury ČR v programu podpory tradiční lidové kultury.

https://www.youtube.com/watch?v=g28uZDCHYk4

Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není!

(8. 11.  2017 - 2. 6. 2018)

Výstava byla zaměřena na kulturní fenomén neoficiální výroby v průmyslovém podniku pro soukromé účely. Do příprav na tuto výstavu bylo zapojeno více jak 50 spolupracovníků z řad bývalých pracovníků závodu Tatra. Na výstavě bylo zastoupeno přes 300 originálních předmětů. Podařilo se tak zdokumentovat a odprezentovat svébytný jev charakteristický zejména pro 70. a 80. léta 20. století, kterým bylo tzv. fušování – tedy výroba mimo oficiální plán podniku Tatra. Jednalo se o náročný dokumentační a prezentační experiment spjatý s řadou vzpomínek i emocí, neboť tato činnost byla pro období před rokem 1989 nejen velmi charakteristická, ale také v mnoha případech spjatá s nelegálními aktivitami. Výstava byla oceněná Českou národopisnou společností, která ji  udělila v rámci Ankety o nejvýznamnější počin v oboru za rok 2017 v kategorii Výstava a expozice 1. cenu.

https://www.youtube.com/watch?v=SivMZTWcoqo&feature=youtu.be

Kopřiva

 (3. listopadu 2016 – 30. května 2017)

Výstava Kopřiva připomněla zapomenutou textilní surovinu, která byla využívána od pravěku až po 20. století. Návštěvníkům byl ve dvou výstavních sálech předložen velmi pestrý obraz zužitkování kopřivy dvoudomé na příkladech provedených rekonstrukcí archeologických nálezů i autentických artefaktů vzniklých v rozmezí 18. - 20. století ze sbírek 25 muzeí. Přípravě výstavy předcházel rozsáhlý výzkum na území České republiky i v zahraničí, jehož cílem bylo zdokumentovat sbírkové předměty z kopřivového vlákna a následně je v ucelené podobě představit široké veřejnosti. Autentické předměty z kopřivového vlákna proto doplnily rekonstrukce, jejichž cílem bylo rozšířit vypovídací možnosti výstavy a také pomocí experimentu přiblížit zaniklou rukodělnou technologii. Pracovníci příborské pobočky Muzea Novojičínska tak vytvořili komplexní prezentaci historického kulturního fenoménu, který v současné době představuje značný potenciál v rámci obnovitelných zdrojů.

Česká národopisná společnost udělila 24. června 2017 cenu: Pěti rudých růží za významný přínos pro rozvoj oboru etnografie za rok 2016. V Národní soutěži muzeí České republiky Gloria musaealis v kategorii muzejní výstava roku 2016 bylo Muzeu Novojičínska, příspěvkové organizaci uděleno Zvláštní ocenění za mimořádnost výstavy.

https://www.youtube.com/watch?v=ITvmTIrq_RQ

 

Tramping na Příborsku

(18.05.2015 - 06.09.2015)

Výstava věnovaná trampingu v Příboře, Kopřivnici a širšímu okolí. Shromážděné předměty pocházely jak od členů trampských osad, tak od trampů samotářů a dokumentovaly nejen běžnou výstroj lidí hledajících volnost a svobodu v pobytu v přírodě, ale také zvyky trampů a jejich další aktivity. Velké množství vystavených vlajek, camrátek, domovenek, kronik, nožů, časopisů, trampského oblečení, odznaků, placek, fotografií, ilustrací a mnohých dalších trampských artefaktů zavedlo návštěvníky do kamarádského a dobrodružného světa trampů a trampek z Příbora, Kopřivnice, Frenštátu p. R. a dalších okolních měst a vesnic.

https://www.facebook.com/cetratpribor/videos/854064674673116/

 

 

 

 

 


Muzejní zajímavosti!

Městské opevnění a boje o NJGalerie osobností města Nového JičínaMehofferLev oděný v purpuruMuž tisíce trikůHrad a panství Starý Jičín
Tramping na PříborskuZa svoboduVlastivědný sborník Novojičínska700 let města Nového Jičína

Jak k nám?

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

© 2013-2020, Muzeum Novojičínska (v2)