Výzva. Tvůrčí setkání českých, moravských a slezských přadlen i přadláků v CETRAT Příbor

Přihlášení na tvůrčí setkání přadlen, které se bude konat 2. 7. 2022 v CETRAT Příbor

Výzva. Tvůrčí setkání českých, moravských a slezských přadlen i přadláků v CETRAT Příbor
 
Centrum tradičních technologií Příbor se vedle výzkumu historických technologií zabývá i jejich současnou životností a rozšířením. Ukázkovým příkladem nového života archaických výrobních technik je předení, které v posledních pěti letech nabírá na obrovské oblibě. Se zájmem sledujeme zcela novodobé přadleny i přadláky, kteří se vydali z různých důvodů a pohnutek na velice zajímavou a svébytnou cestu do minulosti.
Proto jsme se rozhodli uskutečnit v Příboře tvůrčí setkání přadlen i přadláků, tedy všech, kteří se zabývají předením.
Jednalo by se o nultý ročník, který bude mít za úkol vyzkoušet možnosti takovéto akce.
Setkání by se uskutečnilo v krásné piaristické zahradě náležící k budově, ve které CETRAT sídlí. Bohužel tento první ročník by nebyl účastníkům honorován a záleží tedy plně na osobním zájmu se ho zúčastnit.
Podstatou je zaplnit zahradu předoucími nadšenci a prožít krásný tvůrčí den.
V zahradě není možné stavět stánky, ale drobný prodej vlastních produktů je možný a vítaný, ale není podmínkou.
Termín: 2. července 2022; 9:00 – 17:00
Zájemce prosíme o zaslání potvrzení účasti do 15. ledna 2022 na e-mail: muzeumpribor@seznam.cz
Podrobnější informace budou zveřejněny na základě zájmu a počtu účastníků.