První setkání se koná ve čtvrtek 27. ledna 2022 v 17 hodin v podkroví muzea.  Budeme se při něm zabývat nejstarší historií školství od 17. století po počátek 20. století. Seznámíme se s vývojem základního školství na Frenštátsku z hlediska legislativy, péče o provoz, vztahu mezi školou a místní komunitou a nebudou chybět ani kuriozity, které se nám zachovaly na stránkách školních kronik. Přednáší Mgr. Martin Trubač. Akce probíhá v rámci projektu Čtvrtečníci. Vstupné: 30,- Kč.