Období Protektorátu Čechy a Morava hluboce zasáhlo do československého školství a poznamenalo i školství v našem regionu. Nejen organizačně, ale především ideově a morálně. Sotva však skončily trampoty války, školství čelilo dalšímu politickému tlaku, tlaku komunismu. Přednáška, která se snaží mapovat toto nelehké období v historii místních základních škol, se koná ve čtvrtek 19. května 2022 v 17 hodin v podkroví muzea. Vstupné: 30,- Kč. Akce je součástí projektu Čtvrtečníci.