V 18 hodin bude připraven program pro nejmenší pod názvem Od kolébky do školy. V něm se účastníci dozvědí, jak vypadal život dětí před sto padesáti lety, prohlédnou si vybavení selské světnice, zjistí, jaké měly děti hračky i jak se podílely na chodu domácnosti. Poté je „pan učitel“ odvede do školy, kde na vlastní kůži zažijí, jak vypadalo vyučování v dobách Rakousko-Uherska.
Od 19 hodin vystoupí v prostorách výstavní síně žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ Frenštát p. R. v cimrmanovském představení „Vyšetřování ztráty třídní knihy“. Ve 20 hodin se budou v podkroví muzea promítat dobové filmy připomínající dávnou i méně dávnou historii města Frenštátu.
Mimoto si návštěvníci mohou prohlédnout stálé expozice, výstavu „Pojď sem, dítě, uč se moudrým býti“, zastřílet na laserové střelnici nebo si vyrobit přívěšek na klíče či jinou ozdobu. Vstupné na tuto akci je 30,-Kč.


Fotoalbum

V prostorách výstavní síně sehrají žáci ZUŠ Frenštát p. R. cimrmanovské představení ze školního prostředí.
Během FMN si můžete prohlédnout stálé expozice a zapojit se do interaktivních programů.
Již tradičně bude do programu zařazena i dílna šikovných rukou.
Od 20 hodin budou promítány dobové filmy.