Jak vypadal život dětí před sto padesáti lety? Jaké měli povinnosti? Jak vypadala školní výuka v té době? To vše na vlastní kůži můžete zažít v rámci interaktivního programu, součástí kterého je i výtvarná dílna. V rámci programu si můžete prohlédnout výstavu o historii základního školství na Frenštátsku "Pojď sem, dítě, uč se moudrým býti". Akce se koná ve středu 31. srpna 2022 v 14 hodin ve výstavní síni Muzea ve Frenštátě p. R. Vstupné: 30 Kč.