Jak jsme již u Pavla Strnadla zvyklí, výstava představuje pestrou škálu prací jak co do formy, tak i co do obsahu. Figurální motivy střídá abstrakce, grafika se prolíná s malbou. Nechybí ani experimenty, které jsou dokladem neúnavné autorovy snahy po objevování nových témat a nových způsobů, jak je vyjádřit. Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 11. listopadu 2021 v 17 hodin ve výstavní síni muzea. Výstava potrvá do 20. února 2022. 


Fotoalbum