Prostřednictvím textových panelů a především bohatého fotografického a sbírkového materiálu Muzea Novojičínska se návštěvníci mohou vydat na pouť více než 350letou historií základního školství na Frenštátsku. Nahlédnou, jak vypadalo školství za Rakouska, první republiky, v odbobí protektorátu či v budovatelstkých padesátých letech, v časech normalizace či po roce 1989. V rámci jednotlivých period jsme pak sledovali, jak se základní školství měnilo a rozvíjelo z hlediska těchto kritérií: instituce a legislativa, provozní a personální záležitosti, pedagogická činnost, vztah školy k místní komunitě, ideologický vliv školství.
Výstava je realizována ve spolupráci se Státním okresním archivem Nový Jičín, základními školami ve Frenštátě p. R. a v Trojanovicích a za podpory četných jednotlivců, kteří ochotně zapůjčili vysvědčení, sešity, aktovky, učebnice a další pomůcky. Díky tomu získal projekt zcela osobitý charakter. 
Zahájení výstavy bude ve čtvrtek 9. června 2022 v 17 hodin ve výstavní síni. Výstava potrvá do 12. února 2023.


Fotoalbum

Školství v 80. - 90. letech 20. století
Školství za Rakouska-Uherska
Školství na přelomu 19. a 20. století
Školství v čase normalizace
Školství v období první republiky
Počátky školství na Frenštátsku