Škola - základ života!

Jak vypadalo školní vybavení našich pradědečků a prababiček? K čemu sloužila rákoska či žákovská knížka? Co to byl skioptikon, magnetofon či meotar?

Škola - základ života!

Prostřednictvím komentované prohlídky objevíme, jak se učilo za Rakouska, první republiky, protektorátu i v dobách socialismu. Žáci se seznámí s tím, jak se měnila podoba základního školství na Frenštátsku v průběhu posledních 250 let. Akce je doprovodným programem k výstavě Pojď sem, dítě, uč se moudrým býti.
Vstupné: 30,- Kč na žáka
Cílová skupina: žáci ZŠ a SŠ
Termín: 1. 9. - 31. 10. 2022
Účast na programu objednejte na
tel. 553 034 040, 732 328 944
e-mail: martin.trubac@muzeumnj.cz


Fotoalbum

Z výstavy Pojď sem, dítě, uč se moudrým býti
Školní pomůcky z 50. let
Pionýrský kroj
Třída z přelomu 70. a 80. let