Každoročně si představujeme architektonické skvosty a paměť vrytou do kamene, a to na Mezinárodní den památek a historických sídel, který připadá na druhou polovinu dubna. Neboť město Fulnek má z hlediska architektury co nabídnout, rozhodli jsme se proto v rámci tohoto dne uspořádat večerní komentovanou prohlídku staveb v rámci programu muzea Svět Komenského Fulnek a ve spolupráci s Fulneckou farností. Fulnek je navíc městem Komenského, a proto se zaměříme právě na ty památky, které přetrvaly dodnes a jsou spjaty s osobností „Učitele národů“. 

Projdeme skrze kostelík bratrského sboru – dnešní muzeum Svět Komenského Fulnek, prohlédneme si pozůstatky bratrského sboru a svou pouť zakončíme v kostele Nejsvětější Trojice, respektive v jeho nejstarší zachovalé části - křížové chodbě, která skrývá mnohé příběhy Fulneku. Akce bude zdarma. Svou cestu začneme v muzeu Svět Komenského Fulnek na Sborové 80 v 19:00. Těšíme se na vás.