Muzejně animační program seznámí děti mateřských škol a nejmladší žáky základních škol hravou formou s osobností Jana Amose Komenského. Děti bude provázet edukátor s marionetou představující samotného pedagoga a fulneckého rektora školy Jana Amose. Společně zjistíme, kdo to vlastně Jan Amos byl, proč navštívil Fulnek, po čem tehdy toužil a co jej v životě nakonec potkalo. Program se  bude odehrávat v interiéru bývalého bratrského sboru a v expozici Na prahu vichřice. 

Termín: listopad - červen (dle dohody)

Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ

 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Člověk a společnost

Délka programu: 45-60 minut