Muzejně edukační program představí žákům a studentům obrazové jednolistové letáky z období třicetileté války a objasní jim význam těchto grafických listů v rámci tehdejší zpravodajské publicistiky. Právě letáky byly v době Jana Amose Komenského prostředkem k šíření informací, ale rovněž k emocionálnímu ovlivnění jednotlivých náboženských či politických stran tehdejšího válečného konfliktu. V rámci velkoplošné dataprojekce seznámíme návštěvníky programu se základními symboly a naučíme je dešifrovat obrazová sdělení, která působila na Komenského i jeho současníky. Na závěr programu si mohou sami vyzkoušet roli "barokního novináře" a prostřednictvím symbolů či obrazů okomentovat aktuální společenské problémy. 

Termín: listopad - červen (dle dohody)

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ a SŠ

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Člověk a společnost

Délka programu: 60-90 minut