Pracovní příležitosti

Hlavní stránka Kariéra

Pracovní příležitosti:

 

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa pro pracoviště Muzeum Šipka ve Štramberku:

 

Pracovní pozice:

Edukátor v kultuře, provozní pracovník

 

Požadavky:

 • středoškolské
 • praxe v oboru muzejnictví vítaná
 • znalost práce s PC v programech MW Office (Word, Excel)
 • řidičský průkaz skupiny B
 • dobré komunikační a organizační schopnosti, časová flexibilita
 • schopnost samostatné i týmové tvůrčí činnosti
 • dobrý  zdravotní stav
 • občanská a morální bezúhonnost
 • znalost anglického nebo německého jazyka výhodou

 

Předpokládaný nástup:

Nástup dle dohody

 

Termín podání přihlášky

Nejpozději do 29.5.2020

 

Místo výkonu práce:

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace Nový Jičín

pracoviště Muzeum Šipka ve Štramberku

 

Platové poměry:

Podle nařízení vlády č. 341/2017 sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 

Email pro elektronické zasílání přihlášek:

sekretariat@muzeumnj.cz 

(Předmět: Výběrové řízení – Edukátor v kultuře, provozní pracovník)

Písemnou žádost včetně všech povinných součástí přihlášky lze zaslat rovněž na adresu: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín

 

 

Součástí přihlášky musí být:

Strukturovaný životopis s uvedením vzdělání, zkušeností a praxe

Kopie dokladů o dosaženém vzdělání

 

Zájemci budou následně informováni o termínu osobního pohovoru. Výběrové řízení se bude řídit zásadami ochrany osobních údajů GDPR.

_____________________________________________________________

 

 

 

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa pro novou pobočku Muzeum automobilů TATRA 

Vedoucí pobočky 

Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání 

- velmi dobrá znalost práce na PC v programech MS Office (Word, Excell)

- řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského vozidla
- dobrá znalost anglického, německého nebo polského jazyka výhodou

- schopnost samostatné i týmové tvůrčí činnosti

- velmi dobré manažerské znalosti a dovednosti, samostatnost, časová flexibilita, odolnost vůči stresu
- dobré komunikační a organizační schopnosti

- Celkový přehled v oblasti kulturního a společenského dění nejen na úrovni města

- Praxe v oblasti kultury (v ČR i zahraničí) výhodou

- Schopnost komunikace s odbornou veřejností i na mezinárodní úrovni a schopnost komunikace s médii
- dobrý zdravotní stav
- občanská a morální bezúhonnost

- praxe v muzejním sektoru vítána

 

Platové zařízení

12 platová třída (24 770 – 36 470 Kč podle délky praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

 

Místo výkonu práce:

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

 

Charakteristika vykonávané práce:

- koordinace příprava a realizace investic, zpracování investičních záměrů, koordinace 

   finančního zajišťování investic a projektové, technické, provozní, obchodní a organizační 

    přípravy a řešení rozporů, a zpracování odborných technických posudků, organizace 

    vypořádání majetkoprávních vztahů

- stanovování způsobu realizace investic a průzkum finančních zdrojů, navrhování,

   kontraktace a koordinace účastníků investic, projektantů, dodavatelů apod.  

   Zajišťování a koordinace kolaudačních řízení u stavebních investic.

- komplexní  koordinace realizace krátkodobých projektů, programů anebo akcí, jejich

  organizačního, personálního, finančního, technického, provozního a jiného zajištění, podle 

  standardizovaných postupů, zpravidla místního významu, které vyžadují účast zpravidla

   jednolitých pracovníků

 

Předpokládaný nástup:  

Červen 2020

 

Termín podání přihlášky:

Do 29. 5. 2020

 

Povinné náležitosti přihlášky:

 • Jméno, příjmení a titul; datum a místo narození; státní příslušnost; číslo občanského průkazu; trvalý pobyt; kontaktní telefonní číslo a e-mailová adresa; datum a podpis
 • Ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad
  o jeho vyžádání
 • Lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Strukturovaný životopis zaměřený na dosavadní odborné zkušenosti včetně profesního portfolia 
 • Motivační dopis k výkonu funkce vedoucího pobočky Muzea Novojičínska v rozsahu maximálně 1 normostrany 
 • Koncepci o poslání, cílech, řízení a dalším rozvoji pobočky Muzea Novojičínska Muzeum nákladních automobilů Tatra  (max. 3-5 normostran)

 

(Poskytnuté listiny a dokumenty do výběrového řízení je možné si vyzvednout osobně na adrese: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, 741 01 Nový Jičín) nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od skončení výběrového řízení. Dokumenty a listiny nebudou uchazečům zasílány. V případě, že si je uchazeč nevyzvedne do určené lhůty, budou skartovány.)

 

K výběrovému řízení budou přijaty pouze v termínu doručené přihlášky doložené kompletními výše uvedenými doklady. Obálku s uvedením adresy podatele označte heslem: „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Muzeum TATRA - vedoucí“

Přihlášku zašlete na dresu:

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
28. října 51/12
741 11  Nový Jičín
nebo na e-mail
: sekretariat@muzeumnj.cz

Zájemci budou následně informováni o termínu osobního pohovoru. Výběrové řízení se bude řídit zásadami ochranou osobních údajů GDPR.

 
 

Muzejní zajímavosti!

Městské opevnění a boje o NJGalerie osobností města Nového JičínaMehofferLev oděný v purpuruMuž tisíce trikůHrad a panství Starý Jičín
Propagační tiskovinaTramping na PříborskuZa svoboduVlastivědný sborník Novojičínska700 let města Nového Jičína

Jak k nám?

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

© 2013-2020, Muzeum Novojičínska (v2)