Konzervátorské pracoviště

Hlavní stránka Konzervátorské pracoviště

Chemické ošetřování sbírkových předmětů v depozitáři etnografie.

Odborné ošetření sbírkových předmětů zajišťuje konzervátorské pracoviště dislokované v Šenově u Nového Jičína. Toto pracoviště je rozděleno do několika sekcí, které se specializují na konzervaci klobouků a textilu, předmětů uměleckohistorické povahy a výtvarného umění, etnografie a historického nábytku, militarií a kovů. Součástí pracoviště je i stolařská dílna, která umožňuje drobnou výrobu dílů pro potřeby muzea a jejích poboček.

Náročné restaurátorské zásahy a práce se v organizaci řeší pomocí grantů a dotací subdodavatelsky u řádných a certifikovaných restaurátorských pracovišť. Touto cestou jde muzeum již 14 let a je to současný směr menších regionálních muzeí. Jako příklad může sloužit příprava a realizace expozice v muzeu v Bílovci. Výběr a příprava exponátů  pro tuto novou expozici zajišťovalo konzervátorské pracoviště ve spolupráci s jednotlivými správci sbírek a autory výstavy. Náročné restaurování několika vybraných kusů obrazů, historického nábytku a praporu se provádělo v certifikovaných restaurátorských dílnách a bylo hrazeno z dotačních fondů.

Odborné konzervátorské pracoviště v Šenově u Nového Jičína, je koncipováno a svou kapacitou plně dostačuje pro konzervaci vlastních sbírek. Svým počtem konzervátorů a vzhledem k počtu spravovaných poboček a depozitářů muzea je toto odborné pracoviště zárukou kvalitní péče o spravovaný historický materiál svých sbírek. Počet zkonzervovaných předmětů odpovídá vytíženosti pracoviště v návaznosti na připravované výstavy a přípravu sbírek pro tyto výstavy. Průběžná konzervace sbírek vzhledem k stavu a hlavně k  časové náročnosti a individuálnímu přístupu k jednotlivým sbírkovým předmětům se projevuje zejména v různých počtech zkonzervovaných předmětů za dané období.

Vize do budoucna tohoto pracoviště  je hlavně v samostudiu a školení odborných pracovníků v návaznosti na preventivní ochranu sbírek. Rovněž nedílnou součástí pro zkvalitnění práce je dovybavení pracoviště příslušným kvalitním přístrojovým a dílenským vybavením. Modernizace a zvládnutí  nových metod v kombinaci s komunikací mezi správci sbírek a konzervátory jsou spolehlivou cestou k zabezpečení kulturního dědictví pro budoucí generaci.

Konzervátoři při balení obrazů pro transport do Polska na výstavu.

Kolo po konzervaci a doplnění dřevěných dílů.

Část zákopu z I. sv. války vyrobené v konzervátorských dílnách pro výstavu I. sv válka v roce 2014.

 


Muzejní zajímavosti!

Městské opevnění a boje o NJGalerie osobností města Nového JičínaMehofferLev oděný v purpuruMuž tisíce trikůHrad a panství Starý Jičín
Tramping na PříborskuZa svoboduVlastivědný sborník Novojičínska700 let města Nového Jičína

Jak k nám?

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

© 2013-2020, Muzeum Novojičínska (v2)