Podsbírka archeologická

Hlavní stránka Muzejní sbírky Podsbírka archeologická

Podsbírka archeologická

Vlastník:
Moravskoslezský kraj
Správce:
Muzeum Novojičínska, p.o., ulice 28. října 12, 741 01 Nový Jičín
Počet ev. čísel:
11 275
Archiválie:
Ne
Kult. památky:
Ne
Území:
Nálezy archeologické sbírky pocházejí z různých míst našeho regionu. Jedná se především o nálezy z Bílovce, Bílova, Blahutovic, Bartošovic, Bravinného, Bravantic, Janovic, Hůrky, Kunína, Libhoště, Příbora. Kromě toho jsou ve sbírce nálezy z výzkumů z Kojetína „Požahy“, Příbora - vodárny, Příbora - Hájova. Vedle pravěkého sbírkového fondu jsou zde i sbírky z výzkumů na hradě Starý Jičín, v MPR Nový Jičín a MPR Příbor.
Období:
Pravěký materiál je datován do 40 000 l. př. n. l. až přelom letopočtů. Novější archeologické nálezy jsou datovány od 13. století až po 16. století.
Předměty:
Sbírka archeologie vznikla v Muzeu Novojičínska v roce 1972, kdy k původnímu fondu archeologie bývalého muzea Novojicka byly přiřazeny sbírky muzea v Bílovci, muzea v Příboře a muzea ve Štramberku. Vznikla tak ucelená řada archeologické sbírky. Ve sbírce je zastoupen osteologický materiál, štípaná a hlazená kamenná industrie, keramický materiál, metalika, pravěké a středověké sklo, textilie.

Popisky k fotografiím
1.    Valoun jantaru, Štramberk - Kotouč, nalezeno mezi lety 1930-1945, nález pochází z tzv. Beerovy sbírky, získáno roku 1945
2.    Stříbrný plech s třemi vytepanými vypuklinami, interpretováno různě - jako puklice (typ Stollhof), popř. pektorál, Štramberk - Kotouč, období eneolitu, získáno od J. Kytlice roku 1964, průměr 214 mm
3.    Železná jehlice, Požaha, púchovská kultura, získáno roku 1968
4.    Železná spona s torzem rámcového zachycovače, Požaha, púchovská kultura, získáno roku 1968
5.    Polotovar kamenného sekeromlatu s nedokončeným provrtem
6.    Sekera, klín či vrhací kámen z hematitu, v týlní části s prožlabením, v úvahu přichází rovněž funkce zátěže, Štramberk - Kotouč, doba bronzová (?), dar p. Slavíčka
7.    Železný sekáč s prohnutým ostřím, rovným týlem a závěsným očkem, Štramberk - Kotouč, laténské období, koupě od p. Heřmánka
8.    Kamenná sekerka, Štramberk - Kotouč, neolit, zakoupeno od Š. Hanzelky
9.    Kamenná sekerka, Štramberk - Kotouč, neolit, zakoupeno roku 1950
10.    Kamenný hrot listovitého tvaru s oboustrannou plošnou retuší, Sylt, paleolit
11.    Pazourkový broušený klín modrošedé barvy, Sylt, neolit
12.    Kamenný hráněný sekeromlat, Sylt, eneolit
13.    Etážovitá nádobka z tenkého bronzového plechu interpretovaná jako obřadní lampa, Štramberk - Kotouč, doba bronzová, součást depotu nalezeného roku 1956
14.    Výsada jeleního parohu s provrtanou dírkou – polotovar píšťaly?, Štramberk - Kotouč, latén
15.    Valoun surového jantaru zlatohnědé barvy nalezený spolu s řeckou mincí, Pustějov, laténský import?, koupě od St. Weigla
16.    Bronzová mince z Locri Epizephyrii (Bruttium, Itálie), 300–268 BC, Štramberk - Kotouč, laténský import?, koupě od St. Weigla
17.    Pazourková broušená sekerka, Blahutovice, neolit
18.    Bronzová spona s rámcovým zachycovačem, zbaveno patiny, Požaha, doba římská, získáno roku 1975
19.    Bronzový náramek s kapkovitými nálitky, zbaveno patiny, Požaha, doba římská, získáno roku 1975
20.    Bronzový náramek s kapkovitými nálitky, zbaveno patiny, Požaha, doba římská, získáno roku 1975
21.    Bronzová pinzeta, zbaveno patiny, Požaha, doba římská, získáno roku 1975
22.    Keramická lampa s trojitými plastickými výstupky na bocích, celý povrch pokrytý bělavým sintrem, antika
23.    Torzo sekeromlatu, zlomeného v oblasti otvoru, týlní část nedochována, Bílov, eneolit, dar rolníka Schenka
24.    Mlat s poškozeným ostřím
25.    Částečně rekonstruované keramické osudí s rytou a plastickou výzdobou na výduti, Štramberk - Kotouč, halštatské období
26.    Dvouuchá keramická nádoba s baňatou výdutí a mírně odsazeným dnem, pravěk
27.    Obratel mamuta – fragment, Štramberk - Kotouč, paleolit, dar K. J. Mašky
28.    Nártní kost mamuta (metatarsus), Štramberk - Kotouč, paleolit, dar K. J. Mašky
29.    Zdobená keramická amforka s válcovitým hrdlem, Štramberk - Kotouč, doba bronzová
30.    Pazourková čepel s oboustrannou retuší, Bernartice n. O., neolit, dar řídícího učitele Holuba z roku 1928
31.    Pazourková čepel s oboustrannou retuší, Bernartice n. O., neolit, dar řídícího učitele Holuba z roku 1928
32.    Pazourková čepel s oboustrannou retuší, Bernartice n. O., neolit, dar řídícího učitele Holuba z roku 1928
33.    Kamenný sekeromlat, Bartošovice, eneolit, dar místní základní školy z roku 1971
34.    Pazourková čepelka, Bartošovice, neolit
35.    Pazourková čepelka, Bartošovice, neolit
36.    Bronzový srp s postranním trnem, Štramberk - Kotouč, doba bronzová, součást depotu nalezeného roku 1956
37.    Bronzový srp s postranním trnem, Štramberk - Kotouč, doba bronzová, součást depotu nalezeného roku 1956
38.    Masivní měděná brýlovitá ozdoba, rozlomená na 2 kusy, Štramberk - Kotouč, období eneolitu, získáno od J. Kytlice 1964
39.    Bronzová jehlice s roztepanou a svinutou hlavicí, Štramberk - Kotouč, doba bronzová, součást depotu nalezeného roku 1956
40.    Bronzová jehlice s dvojkonickou hlavicí, Štramberk - Kotouč, doba bronzová, součást depotu nalezeného roku 1956
41.    Bronzová jehlice s roztepanou a svinutou hlavicí, Štramberk - Kotouč, doba bronzová, součást depotu nalezeného roku 1956
42.    Bronzová jehlice bez hlavice, Štramberk - Kotouč, doba bronzová, součást depotu nalezeného roku 1956
43.    Bronzová jehlice se svinutou hlavicí, Štramberk - Kotouč, doba bronzová, součást depotu nalezeného roku 1956
44.    Bronzová rukojeť dýky typu Gamów, Štramberk - Kotouč, halštatské období, dar A. Koláře z roku 1965
45.    Bronzová sekerka s tulejkou a ouškem, Štramberk - Kotouč, doba bronzová, nález pochází z tzv. Beerovy sbírky, získáno roku 1945
46.    Bronzová rolnička se závěsným očkem, Starý Jičín, středověk – novověk
47.    Bronzová lunicovitá břitva, Štramberk - Kotouč, doba bronzová, získáno od J. Kytlice roku 1964
48.    Bronzová ataše s reliéfem na kruhovitém podkladu, Štramberk - Kotouč, doba římská, zakoupeno od Š. Hanzelky roku 1926
49.    Torzo bronzového náramku hranolovitého průřezu zdobeného žebrováním, Štramberk - Kotouč, doba bronzová, součást depotu nalezeného roku 1956
50.    Bronzový (?) neuzavřený náramek
51.    Bronzový hrot kopí s tulejí zdobenou rýžkami, Štramberk - Kotouč, doba bronzová, získáno v roce 1964
52.    Torzo žlutého skleněného korálku s modrými očky, Štramberk - Kotouč, doba halštatská, koupě od p. Heřmánka
53.    Žlutý skleněný korálek s modrobílými očky, Štramberk - Kotouč, doba halštatská, dar J. Stanislava z roku 1957
54.    Fragment mamutí stoličky, hmota zubu nesoudržná
55.    Špičák jeskynního lva, Štramberk - Kotouč, paleolit, patrně nález K. J. Mašky z roku 1882

 

 

 

1.jpg

1.jpg

2.jpg

2.jpg

3.jpg

3.jpg

4.jpg

4.jpg

5.jpg

5.jpg

6.jpg

6.jpg

7.jpg

7.jpg

8.jpg

8.jpg

9.jpg

9.jpg

10.jpg

10.jpg

11.jpg

11.jpg

12.jpg

12.jpg

13.jpg

13.jpg

14.jpg

14.jpg

15.jpg

15.jpg

16.jpg

16.jpg

17.jpg

17.jpg

18.jpg

18.jpg

19.jpg

19.jpg

20.jpg

20.jpg

21.jpg

21.jpg

22.jpg

22.jpg

23.jpg

23.jpg

24.jpg

24.jpg

25.jpg

25.jpg

26.jpg

26.jpg

27.jpg

27.jpg

28.jpg

28.jpg

29.jpg

29.jpg

30.jpg

30.jpg

31.jpg

31.jpg

32.jpg

32.jpg

33.jpg

33.jpg

34.jpg

34.jpg

35.jpg

35.jpg

36.jpg

36.jpg

37.jpg

37.jpg

38.jpg

38.jpg

39.jpg

39.jpg

40.jpg

40.jpg

41.jpg

41.jpg

42.jpg

42.jpg

43.jpg

43.jpg

44.jpg

44.jpg

45.jpg

45.jpg

46.jpg

46.jpg

47.jpg

47.jpg

48.jpg

48.jpg

49.jpg

49.jpg

50.jpg

50.jpg

51.jpg

51.jpg

52.jpg

52.jpg

53.jpg

53.jpg

54.jpg

54.jpg

55.jpg

55.jpgMuzejní zajímavosti!

Městské opevnění a boje o NJGalerie osobností města Nového JičínaMehofferLev oděný v purpuruMuž tisíce trikůHrad a panství Starý Jičín
Tramping na PříborskuZa svoboduVlastivědný sborník Novojičínska700 let města Nového Jičína

Jak k nám?

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

© 2013-2020, Muzeum Novojičínska (v2)