Podsbírka historická

Hlavní stránka Muzejní sbírky Podsbírka historická

Podsbírka historická

Vlastník:
Moravskoslezský kraj
Správce:
Muzeum Novojičínska, p.o., ulice 28. října 12, 741 01 Nový Jičín
Počet ev. čísel:
7 468
Archiválie:
Ne
Kult. památky:
Ne
Území:
Historická sbírka Muzea Novojičínska je tvořena starými sběry bývalého Muzea Kravařska v Novém Jičíně. Předměty pocházejí z území Novojičínska a Moravy.
Období:
Sbírkové předměty historické sbírky pocházejí z období 17. století a 18. století (menší část sbírky). Větší část pochází z 19. a 20. století. Sbírka je doplňována až do současnosti.
Předměty:
Historická sbírka je tvořena fondy chladných zbraní, železnými a jinými kovovými předměty (především z oblasti řemeslné výroby a průmyslu), hodinami, keramickými kachlemi, odlitky pečetí, písemnostmi a tiskovinami a mapami. Významná je sbírka cínových cechovních předmětů a historických hodin.

Popisky k fotografiím
1.    Přilba Morion, 17. století
2.    Pískovcový kámen s letopočtem „1501“, hrad Starý Jičín
3.    Cínová konvice cechu kovářů z r. 1785 s rytým dekorem pláště se dvěma lvy držícími štít se znakem kovářů, dále jménem „Joh. Georg Land“ a datem, na víku dvouocasý lev s korunkou se štítem, Nový Jičín
4.    Cínový pohár cechu kovářů z r. 1773 s neumělou rytinou s kovářskými nástroji ozdobenými kolem ratolestmi a nahoře vyrytým jménem „GEORGIUS MENZMEROFSKI“ a letopočtem „1773“, Nový Jičín
5.    Cínová konvice, Nový Jičín
6.    Postřihačské nůžky - znak cechu soukenických střihačů, 17. století
7.    Halapartna, 16. – 17. století
8.    Odlitky pečetí novojičínských cechů – soukeníků s andělem držícím znak soukeníků s nůžkami, tesařů s jejich znakem s tesařským nářadím a provazníků s jejich znakem s dvěma propletenými provazy
9.    Odlitky pečetí novojičínských cechů - obuvníků se znakem trikvetrou obutých nohou s ostruhami a žerotínským lvem, kloboučníků s kloboučnickou střelou a postřihačů s moravskou orlicí a jejich nástroji
10.    Sponton na dřevěné rukojeti s třásněmi, 18. století
11.    Kostelní zvonek s dřevěnou rukojetí ve tvaru kříže, nečitelným nápisem a letopočtem „1646“
12.    Lodička na kadidlo, 17. - 18. století
13.    Cínový svícen z r. 1676
14.    Soudek národní gardy v Novém Jičíně, kolem r. 1848
15.    Stolní portálové hodiny, 2. polovina 19. století
16.    Stolní portálové hodiny, kolem r. 1850
17.    Strom řemesel z Nového Jičína, Anton Berger, dřevo, řezba, r. 1863
18.    Cínové konvičky na víno, na víčku s nápisem NEUTITSCHEIN
19.    Cínový cechovní pohár (wilkum) soukeníků s rytým nápisem, na víku římský voják se štítem s nápisem a s praporem s cechovním znakem soukenickými nůžkami a letopočtem „1821“, Nový Jičín – Opava, r. 1821
20.    Cínový cechovní pohár (wilkum) bednářů, stolařů a kovářů s rytým dekorem jejich znaků a scény Adama a Evy, dvěma lvy držícími kolo a postavou měšt’ana s holbou v ruce a nápisem, Nový Jičín, r. 1843
21.    Cínová holba cechu jehlářů s vyrytými znaky jehlářů uzavřené v rytém srdci a po stranách se jmény, pod okrajem holby a nad dolním okrajem nápisy, Nový Jičín, r. 1838
22.    Cínová konvice s výrobní značkou na vnější straně dna v podobě střelce s lukem a šípem, po stranách dvě značky ve tvaru srdce a uvnitř trojlist, 18. století
23.    Cínová mísa se značkou novojičínského cínaře Rigoliho „PROB/ZINN/I. R. /FRID RIGOLI/ NEUTITSCHEIN“, 1. polovina 19. století
24.    Cínová konvice hruškovitého tvaru s hubicí s výrobní značkou dvojhlavého orla se štítem a na něm písmenem „B“ a znakem konvice a trojlistou lilií a po stranách s písmeny „M. D. PROBZIN 1749“, r. 1749
25.    Stolní hodiny s figurálním loveckým výjevem, 19. století
26.    Bronzové těžítko v podobě ženské postavy
27.    Kovové těžítko s postavou sedícího chlapce, dar Jakuba Turka z Klimkovic
28.    Plechová svítilna závěsná srdcovitého tvaru zřejmě firmy Rotter Nový Jičín, 19. století
29.    Pohár ze IV. zemských střeleb v Novém Jičíně v r. 1896
30.    Soukenická dřevěná míra, 19. století
31.    Železný zámek renesanční z novojičínské radnice obdélníkovitého tvaru se srdčitým štítkem
32.    Železný klíč z novojičínské radnice s dutým dříkem s prolamovanými zuby a hlavou ledvinovitého tvaru
33.    Mosazné těžítko s tureckým jezdcem na koni s nápisem BASCHI BOZUK, dar Jakuba Turka z Klimkovic, 19. století
34.    Mosazné těžítko s tureckým jezdcem na koni s nápisem BASCHI BOZUK, dar Jakuba Turka z Klimkovic, 19. století
35.    Cínový talíř s rytým dekorem kohouta na vnitřním dnu a s rytým monogramem GIP 1745 na okraji talíře, výrobce podle značky z Olomouce, r. 1745
36.    Otisk pečeti římského císaře Ferdinanda I. Habsburského (1503-1564), průměr otisku 13 cm, materiál: kov
37.    Korýtkovitý kachel v dřevěném rámu s postavou ženy s žehnajícím gestem, 15. století
38.    Otisk pečeti římského císaře Leopolda I. Habsburského (1640-1705), průměr otisku 9,5 cm, materiál: kov
39.    Halapartna, 16. – 17. století
40.    Zlomek komorového barokního kachle s iniciálou „F III.“ (císař Ferdinand III. 1637–1657) s nápisem „ANNO PACIS PRIMO“, asi z r. 1661
41.    Korýtkovitý kachel s erbem Žerotínů a písmeny „WZZ“, snad Vilém, Viktorín nebo Vratislav ze Žerotína, 16. století
42.    Korýtkovitý kachel s erbem českého království a korunou, hrad Starý Jičín, 16. století
43.    Glazovaný komorový kachel s erbem Žerotínů neseným andělem, hrad Starý Jičín, přelom 16. – 17. století
44.    Komorový renesanční kachel s portrétem císařovny Marie, manželky císaře Maxmiliána II. a s nápisem „KEISERIN“, 2. polovina 16. století
45.    Odlitek komorového renesančního kachle s portrétem císaře Ferdinanda I., hrad Starý Jičín
46.    Klíč městského syndika F. J. Symnostratta od městského vězení s nápisem „FRANCISCVS JOSEPHVS SYMNOSTRATT PT IUDEX“ a na dříku „CLAVIS A CARCERIBVS“, Nový Jičín, 1. polovina 18. století
47.    Komorový kachel se sv. Jiřím a drakem, hrad Starý Jičín, 15. století
48.    Otisk trůnní pečeti krále Karla III. Španělského (1716-1788), průměr otisku 11 cm, materiál: kov
49.    Otisk pečeti města Vídně z r. 1228, průměr otisku 7,7 cm, materiál: kov
50.    Dvouruční meč s plamennou čepelí a na ní málo čitelným nápisem

 

1)-Prilba-Morion,-17_-stol.jpg

1)-Prilba-Morion,-17_-stol.jpg

2)-Kamen-s-letopoctem-1501.jpg

2)-Kamen-s-letopoctem-1501.jpg

3)-Cinova-konvice-cechu-kovaru.jpg

3)-Cinova-konvice-cechu-kovaru.jpg

4)-Cinovy-pohar-cechu-kovaru.jpg

4)-Cinovy-pohar-cechu-kovaru.jpg

5)-Cinova-konvice.jpg

5)-Cinova-konvice.jpg

6)-Postrihacske-nuzky.jpg

6)-Postrihacske-nuzky.jpg

7)-Halapartna,-16_-17_stol.jpg

7)-Halapartna,-16_-17_stol.jpg

8)-Odlitek-peceti-cechu-soukeniku.jpg

8)-Odlitek-peceti-cechu-soukeniku.jpg

9)-Odlitek-peceti-Cechu-obuvniku.jpg

9)-Odlitek-peceti-Cechu-obuvniku.jpg

10)-Sponton-na-drevene-rukojeti.jpg

10)-Sponton-na-drevene-rukojeti.jpg

11)-Kostelni-zvonek-s-drevenou-rukojeti.jpg

11)-Kostelni-zvonek-s-drevenou-rukojeti.jpg

12)-Lodicka-na-kadidlo.jpg

12)-Lodicka-na-kadidlo.jpg

13)-Cinovy-svicen-z-r_1676.jpg

13)-Cinovy-svicen-z-r_1676.jpg

14)-Soudek-z-Noveho-Jicina.jpg

14)-Soudek-z-Noveho-Jicina.jpg

15)-Stolni-portalove-hodiny.jpg

15)-Stolni-portalove-hodiny.jpg

16)-Stolni-portalove-hodiny,-kol_1850.jpg

16)-Stolni-portalove-hodiny,-kol_1850.jpg

17)-Strom-remesel-z-N_J.jpg

17)-Strom-remesel-z-N_J.jpg

18)-Cinove-konvicky-na-vino.jpg

18)-Cinove-konvicky-na-vino.jpg

19)-Cinovy-cechovni-pohar-soukeniku,1821.jpg

19)-Cinovy-cechovni-pohar-soukeniku,1821.jpg

20)-Cinovy-cechovni-pohar-bednaru,-stolaru-a-kovaru.jpg

20)-Cinovy-cechovni-pohar-bednaru,-stolaru-a-kovaru.jpg

21)-Cinova-holba-cechu-jehlaru.jpg

21)-Cinova-holba-cechu-jehlaru.jpg

22)-Cinova-konvice.jpg

22)-Cinova-konvice.jpg

23)-Cinova-misa.jpg

23)-Cinova-misa.jpg

24)-Cinova-konvice-hruskoviteho-tvaru.jpg

24)-Cinova-konvice-hruskoviteho-tvaru.jpg

25)-Stolni-hodiny-s-figur_motivem.jpg

25)-Stolni-hodiny-s-figur_motivem.jpg

26)-Bronzove-tezitko.jpg

26)-Bronzove-tezitko.jpg

27)-Kovove-tezitko.jpg

27)-Kovove-tezitko.jpg

28)-Plechova-svitilna-fa_-Rotter.jpg

28)-Plechova-svitilna-fa_-Rotter.jpg

29)-Poharze-streleb.jpg

29)-Poharze-streleb.jpg

30)-Soukenicka-mira.jpg

30)-Soukenicka-mira.jpg

31)-zamek-od-radnice.jpg

31)-zamek-od-radnice.jpg

32)-klic-od-radnice.jpg

32)-klic-od-radnice.jpg

33)-Jezdec-tezitko.jpg

33)-Jezdec-tezitko.jpg

34)-kovove-zenske-busta.jpg

34)-kovove-zenske-busta.jpg

35)-Cinovy-talir.jpg

35)-Cinovy-talir.jpg

36).JPG

36).JPG

37)-Korytkovy-kachel.jpg

37)-Korytkovy-kachel.jpg

38).JPG

38).JPG

39)-Halapartna.jpg

39)-Halapartna.jpg

40)-Zlomek-komorove-barokni-kachle.jpg

40)-Zlomek-komorove-barokni-kachle.jpg

41)-Korytkovy-kachel-s-erbem-Zerotinu.jpg

41)-Korytkovy-kachel-s-erbem-Zerotinu.jpgMuzejní zajímavosti!

Městské opevnění a boje o NJGalerie osobností města Nového JičínaMehofferLev oděný v purpuruMuž tisíce trikůHrad a panství Starý Jičín
Tramping na PříborskuZa svoboduVlastivědný sborník Novojičínska700 let města Nového Jičína

Jak k nám?

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

© 2013-2020, Muzeum Novojičínska (v2)