Podsbírka muzeum Frenštát pod Radhoštěm

Hlavní stránka Muzejní sbírky Podsbírka muzeum Frenštát pod Radhoštěm

Podsbírka muzeum Frenštát pod Radhoštěm

Vlastník:
Moravskoslezský kraj
Správce:
Muzeum Novojičínska, p.o., ulice 28. října 12, 741 01 Nový Jičín
Počet ev. čísel:
15 057
Archiválie:
Ne
Kult. památky:
Ne
Území:
Převážná část sbírkových předmětů pochází z regionu Frenštátska s přesahem do regionu Valašska a Lašska.
Období:
Menší část sbírkových předmětů pochází z období 17. - 18. století, větší část z 19. - 20. století.
Předměty:
Sbírka zahrnuje národopisný  materiál - kroje a krojové součásti, vybavenost vesnické domácnosti, nástroje, nářadí a výrobky, tzv. výklenkové sošky i současnou řezbu, betlémy, podmalby na skle, sakrálie aj. Významná je kolekce stavů rukodělného tkalcovství a soubor nástrojů na přípravu příze a vlastního tkaní, dále pak nástroje a pomůcky k barvířství - soubor ručních a strojních modrotiskových forem, vzorníků modrotisku a předměty vztahující se k činnosti spolků a cechů (prapory, poháry, truhlice, odznaky) - významný soubor terčů Střeleckého spolku ve Frenštátě z 2. poloviny 19. století. Uměleckoprůmyslové sbírky (převážně 19. - 20. století) zahrnují soubor cínového nádobí, skla, porcelánu a keramiky, hodin, vybavení městské domácnosti včetně oděvu a nábytku (jídelna z 2. poloviny 19. století z domácnosti měšťanské rodiny Křenků). Od roku 1951 se buduje sbírka výtvarného umění, která dokumentuje výtvarné tradice a současnost na Frenštátsku s přesahem do regionu Valašska. Soubor soch, malby, kreseb a grafiky početnější k tvorbě B. Bartoše, J. Knebla, A. Strnadla, a A. Poláška. Sbírka fotografií, pohlednic a zvukových a obrazových nosičů (od 2. poloviny 19. století) zachycuje události, osoby, proměny krajiny a města Frenštátu včetně obcí a měst v Radhošťských Beskydech. Od roku 1951 je také budována knihovna regionálií. Součástí jsou i staré tisky po roce 1850 - religiózní, naučné a školní učebnice, soubor kramářských tisků, pamětní a návštěvní knihy, mapy, plakáty, diplomy, mapy, časopisy. Sbírka obsahuje i menší soubor palných a chladných zbraní, výstroje a vyznamenání a také výstroj k činnosti hasičského sboru (19. - 20. století). Významnou součástí je i sbírka knoflíků, broží a spínadel P. Josefa Slavíčka, domácí i zahraniční výroby z 19. - 20. století.

Popisky k fotografiím
1.    Podkopčí, pětibarevná litografie, značeno, autorský tisk, 1970, volný list, autor Jan Hrnčárek, 376 x 631 mm (536 x 757 mm)
2.    Ježíš Kristus Bolestný, současná lidová plastika, autor Antonín Tlašek, lipové dřevo, výška=22 cm
3.    Jánošík na koni Tátoši, autor Antonín Strnadel, akvarel a barevné tužky, studie k fresce v hotelu Vlčina, v rámu, 45 x 60 cm
4.    Krucifix s Pannou Marií a Maří Magdalénou, polychromované lipové dřevo, výška=48 cm
5.    Faska na sýr, salašnická nádoba zhotovena z dřevěných dýh, konec 19. století, výška=40 cm, průměr =15-22 cm
6.    Tancovačka - Muzikanti, soubor figurek na podložce, autor Antonín Tlašek, lipové dřevo, výška=5-7 cm
7.    Kravské jařmo, zdobené vyřezávaným geometrickým ornamentem, dřevo, 85 x 54 cm
8.    Kresba ke knize Rok pod horami, tuš, volný list, 1954, autor Antonín Strnadel, 16,5 x 25 cm
9.    C. K. Poštovní a telegrafní úřad, vývěsní štít, kolem roku 1900, malba na plechu, 140 x 130 cm
10.    Na salaši, kresba tuší, volný list, kolem roku 1940, autor Antonín Strnadel, 11 x 18,5 cm
11.    Hospodský vývěsní štít, autor Reimund Wichera, 2. polovina 19. století, dřevo, olej, 50 x 180 cm
12.    Rozhledna Metodějka na Okrúhlém, černobílá fotografie na kartonu, přelom 19. a 20. století, 17 x 12 cm
13.    Tkalcovská cechovní truhlice z roku 1799, dřevo, kov, na čelní stěně reliéf - tkalcovský znak (tři člunky) a písmena WF (Weberei Frankstadt), 112 x 70 x 75 cm
14.    Svatá Barbora, výklenková plastika, konec 19. století, dřevo, polychromie, laická práce, pochází ze sbírky P. J. Slavíčka, výška=38,5 cm
15.    Anděl, současná lidová plastika, autor Antonín Tlašek, lipové dřevo, výška=26 cm
16.    Mocca souprava, majolika, znač. Nesselsdorf Kopřivnice, 1811–1883, výška konvičky=18 cm, výška hrníčku=6 cm
17.    Cechovní pohár s víkem s postavou rytíře, cín, výška=36 cm
18.    Džbán, na příklopu beránek s korouhvičkou, cín, výška=32 cm
19.    Cechovní konvice, cín, výška=25 cm
20.    Talíř s jednohlavým orlem, zdobený rytím, značený, cín, průměr=55 cm
21.    Svatební věneček Veroniky Holubové-Fojtíkové (1877-1965) z Lichnova, textilní a papírové květiny, drát, průměr=20 cm
22.    Dáma v nosítkách, porcelán, výška=25 cm
23.    Svatý Jan Nepomucký, plastika, dřevo, polychromie, ze sbírky P. J. Slavíčka, výška=115 cm
24.    Pieta, plastika z konce 16. století, dřevo, polychromie, výška=26,5 cm, šířka=16 cm
25.    Křest Páně, sousoší, lipové dřevo s polychromií, barokní práce, výška Ježíše=26,5 cm, výška sv. Jana Křtitele=34,5 cm
26.    Deska na mandlování z roku 1816, s vyrytými ornamenty, dřevo, 52 x 15 cm
27.    Klobouk člena spolku vojenských vysloužilců korunního prince Rudolfa, zdobený peřím, kolem roku 1890, výška=20 cm
28.    Podříčí, autor Adolf Kobliha, obraz, olej na lepence, 1. polovina 20. století, v rámu, 73 x 43 cm
29.    Výstavba škola na Kopané v roce 1908, černobílá fotografie na kartonu, 17 x 12 cm
30.    Svatý Florián, výklenková plastika, konec 19. století, dřevo s polychromií, laická práce, výška=37,5 cm
31.    Panna Maria Frýdecká s dítětem, dřevo, polychromie, unikátní lidová práce ze Pstruží z konce 18. století, výška=78,5 cm
32.    Svatý Jan Nepomucký, plastika, konec 19. století, lipové dřevo s polychromií, výška=72 cm
33.    Kropenka s reliéfem zobrazující sv. Jana Nepomuckého, cín, výška=13 cm,
34.    Znak města Frenštátu pod Radhoštěm – patron sv. Martin, dřevo, malba olejovými barvami, 83 x 65 cm
35.    Šátek z bílého bavlněného plátna, zdobený bílou výšivkou, 1. polovina 19. století, 125 x 129 cm
36.    Síťovaný ženský čepec se sedmi vyšívanými zoubky, konec 19. století, součást lidového kroje
37.    Pár punčoch, bílé, bavlněné, ručně pletené s monogramem A. K., součást lidového kroje
38.    Valašská kapela, svařovaná kovová plastika, autor František Rajnoch, výška figur= 9-11 cm
39.    Sekretář na šroubovitých nohách z roku 1677, dřevo, kování, z pozůstalosti P. J. Slavíčka, 60 x 145 x 48 cm
40.    Vývěsní znak Pohorské jednoty Radhošť, první české turistické organizace založené v roce 1884 ve Frenštátě p. R., plech, email, 50 x 35 cm
41.    Cechovní postavník k ševcovské korouhvi z roku 1769
42.    Váza s ozdobným okrajem, majolika, znač. Nesselsdorf, Kopřivnice, 1811–1883, výška=35 cm
43.    Prospekt k malovanému lidovému betlému na lepence z roku 1882, autor Jan Bačák, 80 x 45 cm
44.    Ovčák s ovečkou, betlémová figurka z betlému Antonína Mechla, Frenštát p. R., kolem roku 1904, malba temperou na lepence, výška=11 cm
45.    Sokol v slavnostním kroji, střelecký terč z roku 1893, malba na dřevě, 79 x 71 cm
46.    Bůh Apollón, střelecký terč z roku 1849, malba na dřevě, 191,5 x 93 cm
47.    Turecký sultán s žezlem, střelecký terč z roku 1846, malba na dřevě, 192 x 116,5 cm
48.    Německý císař (asi Karel Veliký), střelecký terč z roku 1848, malba na dřevě, 187 x 99 cm
49.    Husar na koni, střelecký terč z roku 1837, malba na dřevě, 157,5 x 82 cm
50.    Panoráma Pusteven s útulnami, olej na lepence a plátně, ve vyřezávaném malovaném rámu, 147 x 183 cm

 

1)-8-1977.JPG

1)-8-1977.JPG

2)-8-1996.jpg

2)-8-1996.jpg

3)-11-1983.JPG

3)-11-1983.JPG

4)-15-1971.jpg

4)-15-1971.jpg

5)-16-1972.JPG

5)-16-1972.JPG

6)-16-1998.JPG

6)-16-1998.JPG

7)-28-1983.JPG

7)-28-1983.JPG

8)-31-1978.jpg

8)-31-1978.jpg

9)-44-1973.jpg

9)-44-1973.jpg

10)-49-1976.jpg

10)-49-1976.jpg

11)-144.JPG

11)-144.JPG

12)-166.jpg

12)-166.jpg

13)-250.jpg

13)-250.jpg

14)-300.JPG

14)-300.JPG

15)-335-1999.jpg

15)-335-1999.jpg

16)-351-352-2003.JPG

16)-351-352-2003.JPG

17)-542.JPG

17)-542.JPG

18)-549.jpg

18)-549.jpg

19)-563.JPG

19)-563.JPG

20)-569.jpg

20)-569.jpg

21)-638-2003.jpg

21)-638-2003.jpg

22)-1004.JPG

22)-1004.JPG

23)-1211.JPG

23)-1211.JPG

24)-1258.JPG

24)-1258.JPG

25)-1272.JPG

25)-1272.JPG

26)-1649.JPG

26)-1649.JPG

27)-2105.jpg

27)-2105.jpg

28)-2186.jpg

28)-2186.jpg

29)-3482.jpg

29)-3482.jpg

30)-6446.JPG

30)-6446.JPG

31)-6457.JPG

31)-6457.JPG

32)-6466.jpg

32)-6466.jpg

33)-7165.JPG

33)-7165.JPG

34)-7173.JPG

34)-7173.JPG

35)-7395.JPG

35)-7395.JPG

36)-7434.JPG

36)-7434.JPG

37)-7456.JPG

37)-7456.JPG

38)-7579.JPG

38)-7579.JPG

39)-7768.jpg

39)-7768.jpg

40)-7795.JPG

40)-7795.JPG

41)-7928.jpg

41)-7928.jpg

42)-7995.JPG

42)-7995.JPG

43)-8013.JPG

43)-8013.JPG

44)-8016.jpg

44)-8016.jpg

45)-8026.JPG

45)-8026.JPG

46)-8027.JPG

46)-8027.JPG

47)-8028.JPG

47)-8028.JPG

48)-8029.JPG

48)-8029.JPG

49)-8034.JPG

49)-8034.JPG

50)-8800.jpg

50)-8800.jpgMuzejní zajímavosti!

Městské opevnění a boje o NJGalerie osobností města Nového JičínaMehofferLev oděný v purpuruMuž tisíce trikůHrad a panství Starý Jičín
Tramping na PříborskuZa svoboduVlastivědný sborník Novojičínska700 let města Nového Jičína

Jak k nám?

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

© 2013-2020, Muzeum Novojičínska (v2)