Podsbírka zoologická

Hlavní stránka Muzejní sbírky Podsbírka zoologická

Podsbírka zoologická

Vlastník:
Moravskoslezský kraj
Správce:
Muzeum Novojičínska, p.o., ulice 28. října 12, 741 01 Nový Jičín
Počet ev. čísel:
2 511
Archiválie:
Ne
Kult. památky:
Ne
Území:
A. Sbírka bezobratlých (mimo hmyzu) zahrnuje především původní sbírku měkkýšů z celého světa. Sbírka je doplněna o regionální sběry zejména z údolí nivy Odry (S. Mácha a další).
B. Sbírka obratlovců je tvořena v nejvýznamnější části zejména dermoplastickými preparáty ptáků střední Evropy. Doplňována je sběry se zaměřením na regionální faunu.
Období:
A. Sbírka bezobratlých je tvořena hlavně částí původních sbírek ze zaniklého tzv. Kattauerova muzea a sbírky zakladatelů současného Muzea Novojičínska a zaniklých městských muzeí okresu. Regionální sběry pocházejí ze 70. a 80. let 20. století.
B. Dermoplastické preparáty pocházejí z 2. čtvrtiny 19. století až do počátku 20. století z tzv. Talského sbírky. Doplňována je postupně až do současnosti.
Předměty:
A. Sbírku bezobratlých tvoří především měkkýši (ulity).
B. Sbírka obratlovců je tvořena dermoplastickými preparáty ptáků a drobných savců. Sbírku tvoří také preparáty kosterních a dalších dokladů. Sbírka obsahuje též modely určené k výstavním účelům.

Popisky k fotografiím
1.    Vlk obecný, Mořkov, preparoval Wandky r. 1914
2.    Mravenečník čtyřprstý, ze ZŠ Karviná, starý preparát, repreparace M. Jakubec r. 2001
3.    Drobní savci - krtek, rejsci, Novojičínsko, Beskydy, sběry A. Daňka r. 1972
4.    Lasice hranostaj, Jistebník, r. 1992
5.    Vydra říční, preparoval F. Kalkus, Vídeň asi r. 1890-1910
6.    Kočka divoká, Rybí, zastřelena v r. 1913, daroval P. Kelnar, Rybí
7.    Kuna skalní, stará německá sbírka
8.    Tuleň obecný, ze ZŠ Tyršova, Nový Jičín, r. 2005
9.    Potápka žlutorohá, Nový Jičín, r. 1986 nalezena zesláblá v ČOV - úhyn ze záchranné stanice Bartošovice
10.  Ostříž lesní, Studénka, r. 1986 popálen na elektrickém vedení - předán ze záchranné stanice Bartošovice
11.    Hohol severní, stará sbírka, gymnázium Nový Jičín
12.    Bukač velký, starý preparát ze školních sbírek, Novojičínsko, repreparoval M. Jakubec
13.    Orel volavý, juvenilní (mladý) pták
14.    Sokol stěhovavý, starý preparát ze školních sbírek, ZŠ Ostrava-Kamenec, získal J. Hudeček a M. Jakubec - provedena repreparace
15.    Orel mořský, juvenilní (mladý) pták, ze ZŠ Jičínská v Příboře získal J. Hudeček a M. Jakubec - v r. 2000 provedena repreparace a konzervace Eulanem
16.    Ťuhýk šedý, Jistebník, 2. 3. 1990, nalezl D. Boucný, preparoval V. Borůvka
17.    Bažant obecný, albín, stará sbírka, gymnázium Nový Jičín
18.    Mandelík hajní, Nový Jičín, les Roveň, 18. 5. 1876, sbírka J. Talského
19.    Kormorán velký, Vídeň - Dunaj, r. 1870, ulovil korunní princ Rudolf, preparován v přírodovědném muzeu ve Vídni
20.    Špaček růžový, Nový Jičín - Loučka, 31. 5. 1875, sbírka J. Talského
21.    Zedníček skalní, Štramberk - lom, 5. 12. 1879, sbírka J. Talského
22.    Ťuhýk menší, Novojičínsko, r. 1856, daroval K. Hückel
23.    Ťuhýk rudohlavý, Starý Jičín, 30. 4. 1870, sbírka J. Talského
24.    Stepokur kirgizský, Helgoland, r. 1888, sbírka J. Talského
25.    Husice nilská, úhyn v Zoo Ostrava, preparace M. Jakubec
 

 

1)-Vlk-Obecny.jpg.jpg

1)-Vlk-Obecny.jpg.jpg

2)-mravenecnik-ctyrprsty.jpg

2)-mravenecnik-ctyrprsty.jpg

3)-drobni-savci.jpg

3)-drobni-savci.jpg

4)-lasice-hranostaj.jpg

4)-lasice-hranostaj.jpg

5)-vydra-ricni.jpg

5)-vydra-ricni.jpg

6)-kocka-divoka.jpg

6)-kocka-divoka.jpg

7)-kuna-skalni.jpg

7)-kuna-skalni.jpg

8)-tulen-obecny.jpg.jpg

8)-tulen-obecny.jpg.jpg

9)-potapka-zlutoroha.jpg

9)-potapka-zlutoroha.jpg

10)-ostriz-lesni.jpg

10)-ostriz-lesni.jpg

11)-hohol-severni.jpg

11)-hohol-severni.jpg

12)-bukac-velky.jpg

12)-bukac-velky.jpg

13)-orel-volavy.jpg

13)-orel-volavy.jpg

14)-sokol-stehovavy.jpg

14)-sokol-stehovavy.jpg

15)-orel-morsky.jpg

15)-orel-morsky.jpg

16)-tuhyk-sedy.jpg

16)-tuhyk-sedy.jpg

17)-bazant-obecny-albin_cz.JPG

17)-bazant-obecny-albin_cz.JPG

18)-mandelik-hajni.jpg

18)-mandelik-hajni.jpg

19)-kormoran-velky.jpg

19)-kormoran-velky.jpg

20)-spacek-ruzovy.jpg

20)-spacek-ruzovy.jpg

21)-zednicek-skalni.jpg

21)-zednicek-skalni.jpg

22)-tuhyk-mensi.jpg

22)-tuhyk-mensi.jpg

23)-tuhyk-rudohlavy.jpg

23)-tuhyk-rudohlavy.jpg

24)-Stepokur-kirgizsky.jpg

24)-Stepokur-kirgizsky.jpg

25)--Husice-nilska.jpg

25)--Husice-nilska.jpgMuzejní zajímavosti!

Městské opevnění a boje o NJGalerie osobností města Nového JičínaMehofferLev oděný v purpuruMuž tisíce trikůHrad a panství Starý Jičín
Tramping na PříborskuZa svoboduVlastivědný sborník Novojičínska700 let města Nového Jičína

Jak k nám?

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

© 2013-2020, Muzeum Novojičínska (v2)