Edukační programy

Hlavní stránka Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm O muzeu Pro školy Edukační programy

Nesemy Mařenu
Proč se na Smrtnou neděli vynášela Mařena? Co se jedlo na Škaredou středu? Pomlázka,tatar nebo žíla? Velikonoční zvyky v lidové tradici s důrazem na Frenštátsko. Žáci se interaktivní formou seznámí, jak v minulosti prožívali lidé Velikonoce a přípravu na ně. Součástí programu je i praktická část (výroba papírových velikonočních ozdob).
Vstupné: 30,- Kč na žáka
Cílová skupina: žáci MŠ a 1. stupně ZŠ
Délka: cca 60 min
Termín: 23.března - 8. dubna 2020
Účast na programu rezervujte na
tel. 553 034 040, 732 328 944
e-mail: martin.trubac@muzeumnj.cz

Od kolébky do školy
Program přibližuje život nejmenších od narození až po vstup do školy. Žáci zjistí, jaké byly povinnosti i zábavy jejich vrstevníků v minulosti a jak vypadal jejich všední i sváteční život. Seznámí se s lidovými zvyky, říkadly a písněmi spjatými s dětstvím.
Cílová skupina: žáci MŠ a 1. stupně ZŠ
Předmět: Prvouka, Vlastivěda
Délka: 50 min

Vítejte v ptačí říši
Žáci se interaktivní formou seznámí s charakteristickými znaky ptáků. Prostřednictvím dermoplastických preparátů blíže poznají sedm významných ptačích řádů žijících ve zdejším regionu (dravci, sovy, hrabaví, vrubozobí, šplhavci, pěvci atd.), s jejich způsobem života a chováním.
Cílová skupina: žáci MŠ a 1. stupně ZŠ
Předmět: Prvouka, Přírodopis
Délka: 50 min

Kdo bydlí v lese? Kdo žije u vody? Koho najdeš na poli? Kdo se skrývá za humny?
Cyklus edukačních programů pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ. Společně s medvídkem Míšou a jeho kamarády se žáci seznámí s významnými představiteli beskydské zvířeny. Součástí programů jsou výtvarné aktivity a prohlídka expozice Doteky přírody.
Cílová skupina: žáci MŠ a 1. stupně ZŠ
Předmět: Prvouka, Přírodověda
Délka: 50 min

Ej, nakresli mi zbojníka!
Interaktivní program v podkroví muzea, během kterého se žáci seznámí se životem a tvorbou Antonína Strnadla a sami si mohou nakreslit obrázek inspirováni Strnadlovým dílem. Výtvarné pomůcky pro tento program zajišťuje Muzeum ve Frenštátě p. R.
Cílová skupina: žáci MŠ a 1. stupně ZŠ
Předmět: Výtvarná výchova
Délka: 60 min

Jak se dělá Radegast
Interaktivní program v podkroví muzea, během kterého se žácí seznámí se životem a tvorbou Albína Poláška a sami si vyrobí masku Radegasta.
Cílová skupina: žáci MŠ a 1. stupně ZŠ
Předmět: Výtvarná výchova
Délka: 60 min

Jak krtek ke kalhotám přišel
Prostřednictvím zvířecích postaviček ze známé pohádky se žáci seznámí s technologií výroby plátna a s barvířstvím. Na závěr programu si vytvoří svůj vlastní „modrotisk“.
Cílová skupina: žáci MŠ a 1. stupně ZŠ
Předmět: Prvouka, Pracovní výchova
Délka: 60 min

Svatý Martin a ti druzí
Proč jsou ve znaku města Frenštátu vyobrazeny dvě husy? Který svatý má tři uši? Na čí svátek se sbíraly čarodějné byliny? Vydejte se s námi po stopách svatých a světic ve sbírkách muzea.
Cílová skupina: žáci ZŠ a SŠ
Předmět: Prvouka, Dějepis, Základy společenských věd
Délka: 60 min

Historie města Frenštátu
Odkud získal Frenštát svoje jméno? O čem se můžete dočíst v nejstarší městské kronice? Jaké živnosti provozovali obyvatelé Frenštátu? Jak se Frenštáčané bavili? – na tyto otázky (a nejen na ně) najdete odpovědi během interaktivní prohlídky expozice Paměť města a Jitřenka východu. Získáte představu o dějinách města od středověku do počátku 20.
století.
Cílová skupina: žáci ZŠ a SŠ
Předmět: Dějepis, Vlastivěda
Délka: 60 min

Historie města Frenštátu II.
Jak se Frenštát měnil v průběhu 19. století? Proč dostal přízvisko Jitřenka východu?
Kdy vyjel z frenštátského nádraží první vlak? Proč zemské úřady nechtěly povolit zbudování střelnice? – na tyto otázky (a nejen na ně) najdete odpovědi během interaktivní prohlídky expozice Jitřenka východu. Získáte představu o vývoji města v 19. století do počátku 20. století.
Cílová skupina: žáci ZŠ a SŠ
Předmět: Dějepis, Vlastivěda
Délka: 60 min

Frenštát p. R. a Velká válka
Co byly moučenky, cukřenky a tučenky? Jak se město podílelo na péči o raněné a nemocné vojáky? Proč kostelní zvony nakonec přeci jen nebyly zachráněny? Jak zachytil život italských legionářů ve svých skicách Břetislav Bartoš? Žáci se prostřednictvím dobových záznamů a fotografií seznámí, jak první světová válka zasáhla život obyvatel ve Frenštátě p. R. v letech 1914-1918.
Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ a SŠ
Předmět: Dějepis
Délka: 60 min

Frenštát ve stínu hákového kříže
V programu se žáci interaktivní formou seznámí, jak vypadal život ve Frenštátě p. R v letech 1939 - 1945. Na konkrétních osudech a událostech se seznámí s nelehkou dobou okupace, která stavěla naše předky před volbu "mezi hrdinstvím a kolaborací".
Cílová skupina: žáci druhého stupně ZŠ a SŠ
Předmět: Dějepis
Délka: cca 60 min

Terezínské ghetto
V programu se žáci interaktivní formou seznámí s historií terezínského ghetta a životem v něm. Spojeno s ukázkami z tvorby vězněných židovských dětí.
Cílová skupina: žáci druhého stupně ZŠ a SŠ
Předmět: Dějepis, Základy společenských věd
Délka: cca 90 min

Ptáci ve sbírkách muzea
Co je to „vylousknutí“? Který pěvec loví pod hladinou? Jak hnízdí ledňáček? Proč bývá samice jestřába větší než samec? – odpovědi na tyto otázky (a nejen na ně) objevíte prostřednictvím interaktivního vzdělávacího programu Ptáci ve sbírkách muzea. Seznámíte se s významnými zástupci avifauny CHKO Beskyd a Podbeskydí, jejich ekologií a způsobem života.
Cílová skupina: žáci ZŠ a SŠ
Předmět: Přírodopis, Biologie
Délka: cca 60 min

Savci ve sbírkách muzea
Co je to utajená březost? Který netopýr při lovu "vypíná" echolokační systém? Proč medvěd hnědý patří k nevybíravým jedlíkům? Který savec prospí až dvě třetiny roku? – odpovědi na tyto otázky (a nejen na ně) objevíte prostřednictvím interaktivního vzdělávacího programu Savci ve sbírkách muzea. Seznámíte se s významnými zástupci fauny CHKO Beskyd a Podbeskydí, jejich ekologií a způsobem života.
Cílová skupina: žáci ZŠ a SŠ
Předmět: Přírodopis, Biologie
Délka: cca 60 min

Muzeum je když…
V rámci edukačního programu se žáci seznámí se stručnou historií sběratelství a muzejnictví. Prakticky se naučí rozlišovat mezi jednotlivými paměťovými institucemi (muzeum, knihovna, archiv, galerie) i typy muzeí (technické, národopisné, regionální). Obeznámí se s koncepcí i posláním Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Cílová skupina: žáci ZŠ a SŠ
Předmět: Vlastivěda, Dějepis, Základy společenských věd
Délka: 60 min

Od pěstního klínu k laserové střelnici
Stručný exkurz do historie zbraní prostřednictvím exponátů muzea. Seznámíte se s vývojem zbraní v průběhu staletí, jejich základním rozdělením. Můžete si potěžkat repliku krátkého meče z 16. století, vyzkoušet základní šermířské figury, prohlédnout malované terče střeleckého spolku a ověřit svou mušku na laserové střelnici.
Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ
Předmět: Dějepis
Délka: cca 50 min

Tam za mořem
Co vedlo obyvatele severovýchodní Moravy k početné emigraci do Ameriky? Jak probíhala cesta za oceán? Co čekalo vystěhovalce v nové vlasti? Žáci se interaktivní formou prostřednictvím práce s dobovými záznamy a exponáty seznámí s problematikou vystěhovalectví do USA v 2. spolovině 19. století.
Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ a SŠ
Předmět: Dějepis, Zeměpis, Anglický jazyk
Délka: 60 min

Chováme se jako zvířata?
Proč koljušky útočí na červené předměty a rákosníci pečují o kukaččí mláďata? Proč bývají obránci úspěšnější než útočníci a proč se spolupráce vyplácí? Proč jsou samičky vybíravější než samci? Kdy je výhodnější monogamie a kdy se vyplácí promiskuitní chování? – těmito tématy se zabývá výukový program o etologii a chování zvířat. Žáci se seznámí se základními mechanismy chování (imprinting, asociace, učení, tradice) a strategiemi (jeřábi a hrdličky, vězňovo dilema), které jim pomohou porozumět chování zvířat i lidí. Vhodný doplněk k výuce zoologie.
Cílová skupina: žáci SŠ
Předmět: Biologie
Délka: cca 60 min

Jiří Raška aneb Olympijský vítěz z beskydských hor
Edukační program začíná před vitrínou se sportovními trofejemi Jiřího Rašky. Následná prezentace přibližuje život a sportovní kariéru olympijského vítěze. Součástí prezentace jsou i ukázky z filmu Bílou stopou.
Cílová skupina: žáci ZŠ, SŠ
Předmět: Český jazyk a literatura, Občanská nauka, Dějěpis
Délka: cca 60 min

Josef Kalus aneb Písně nejen tkalcovské
Prostřednictvím programu se žáci seznámí nejen s životem Josefa Kalusa a jeho básněmi, ale jejich prostřednictvím nahlédnou do nelehkého života frenštátských tkalců. Součástí programu je prohlídka expozice Člunek zpívá.
Cílová skupina: žáci  ZŠ a SŠ
Předmět: Dějepis, Český jazyk a literatura
Délka: cca 60 min

Albín Polášek aneb Rodák, který uspěl v Americe
Edukační program začíná na palubě modelu zámořské lodi, kde se žáci se dozví o nelehké cestě emigrantů do Ameriky. Mezi těmi, kdo hledali za mořem štěstí byl i Albín Polášek. Jeho životu a dílu je věnována následná prezentace v podkroví muzea.  
Cílová skupina: žáci ZŠ
Předmět: Dějepis, Výtvarná výchova
Délka: cca 60 min

Záviš Kalandra  aneb Oběť dvou totalitních režimů
Na osudu levicového intelektuála, který se sám stal obětí komunistického režimu, se žáci seznámí nejen osobou Záviše Kalandry, ale i s komplikovanou historií 40. a 50. let minulého století.
Cílová skupina: žáci SŠ
Předmět: Dějepis, Základy společenských věd
Délka: cca 60 min

 

Uvedené programy se konají v budově Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
Horní 220, Frenštát p. R., 744 01
Cena: 30 Kč za žáka (pedogogický doprovod zdarma)
Návštěvu objednávejte prostřednictvím kontaktů:
tel: 553 034 040, 732 328 944
e-mail: martin.trubac@muzeumnj.cz


Muzejní zajímavosti!

Městské opevnění a boje o NJGalerie osobností města Nového JičínaMehofferLev oděný v purpuruMuž tisíce trikůHrad a panství Starý Jičín
Propagační tiskovinaTramping na PříborskuZa svoboduVlastivědný sborník Novojičínska700 let města Nového Jičína

Jak k nám?

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

© 2013-2020, Muzeum Novojičínska (v2)