Expozice IV: Doteky přírody

Hlavní stránka Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm Stálé expozice Expozice IV: Doteky přírody

Frenštátsko se rozkládá na rozhraní západní části Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. Z hlediska regionální geologie ale leží území Frenštátska ve flyšovém pásmu Západních Karpat, které jsou součástí Alpsko-karpatské soustavy, která vznikla během druhohor a třetihor coby důsledek alpínského vrásnění. Pod regionem Frenštátsko leží dva příkrovy – podslezský (spodní, tvořen jílovci a pískovci) a slezský (svrchní, jílovce, slínovce). Oba tyto reliéfy tvoří Podbeskydskou pahorkatinu. V muzeu najdeme černé uhlí s otisky plavuní, památku na karbonské pralesy. Pod Frenštátem se nalézá velké uhelné ložisko, které je považováno za strategickou palivo-energetickou rezervu státu.

V 16. až 19. století probíhala na Frenštátsku i v širším okolí těžba železných rud. V haldách po této těžbě se našlo množství zkamenělin amonitů (vymřelá skupina hlavonožců), mlžů či rostlin. Na mnoha místech Beskyd jsou také pseudokrasové jeskyně a propasti. Nejdelší pseudokrasovou jeskyní Beskyd je Cyrilka (370 m). Další přírodní památkou je Travertinová kaskáda na jihozápadním svahu Tichavské hůrky nedaleko Frenštátu.

Na současné krajině Frenštátska jsou znát dlouhodobé zásahy člověka, např. odlesňování nebo zakládání pastvin, luk a polí. Také odvodňování, regulace toků či budování komunikací mělo vliv na květenu a rostlinná společenstva, z nichž některá jsou na ústupu a u jiných se výrazně změnilo jejich složení. Příkladem toho jsou třeba rašelinné louky tvořené především ostřicemi a mechem. Zintenzivňování zemědělství a průmyslu vedlo k poklesu až vymizení některých živočišných druhů (např. zajíc polní, tetřev hlušec aj.), naopak se začaly rozšiřovat jiné druhy – dříve vzácnější (např. krkavec velký, čáp černý). Postupně se také díky ochraně některých živočišných druhů stabilizovala populace vzácněji se vyskytujících šelem (medvěd hnědý, vlk, rys ostrovid nebo vydra říční). K zoologicky a botanicky významným lokalitám patří chráněná území, např. Národní přírodní rezervace Radhošť, Kněhyně – Čertův mlýn a přírodní rezervace Noříčí.


Muzejní zajímavosti!

Městské opevnění a boje o NJGalerie osobností města Nového JičínaMehofferLev oděný v purpuruMuž tisíce trikůHrad a panství Starý Jičín
Tramping na PříborskuZa svoboduVlastivědný sborník Novojičínska700 let města Nového Jičína

Jak k nám?

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

© 2013-2020, Muzeum Novojičínska (v2)