Program:

11:30  přejezd do zámku Nová Horka cca 50 - 60 veteránů a cca 20 motorek
12:00  výstava vozidel na zámku Nová Horka, prohlídka zámku.
13:00  přejezd z Nové Horky do Nového Jičína