Součástí stálých expozic na zámku Nová Horka je také přírodovědná expozice, která prezentuje jedinečnost okolní krajiny lužních lesů a rybníků Moravskoslezského kraje. V rámci programu budou žáci pozorovat preparáty rostlin a živočichů pod stereolupou a mikroskopem (pupeny, listy, hmyz a jeho části, nálevníci).

 

Termín: září-červen (dle dohody)

Cílová skupina: ZŠ, SŠ, zájmové skupiny

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět

Délka programu: cca 90 minut

Cena: 30 Kč, pedagogický doprovod zdarma