Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání humanitního oboru
 • velmi dobrá znalost práce na PC v programech MS Office (Word, Excell)
 • řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského vozidla
 • dobrá znalost anglického jazyka
 • schopnost samostatné i týmové tvůrčí činnosti
 • dobré komunikační a organizační schopnosti
 • dobrý zdravotní stav
 • občanská a morální bezúhonnost
 • praxe v muzejním sektoru vítána

 

Platové zařazení:

 • v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě - dle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

 

Místo výkonu práce:

 • Muzeum nákladních automobilů Tatra Kopřivnice

 

Doba výkonu práce:

 • doba určitá -  zástup za rodičovskou dovolenou

 

Předpokládaný nástup:

 •  září 2022, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení

 

Charakteristika vykonávané práce:

 • tvorba sbírky a správa významných a rozsáhlých mobiliárních fondů 
 • stanovování postupů a způsobů a výběr sbírkových předmětů pro restaurování a 

   konzervování mobiliárních fondů včetně dohledu nad prováděnými pracemi

 • samostatná příprava muzejních výstav, programů a publikací
 • zajišťování průvodcovské služby a návštěvnického provozu v muzejních expozicích

 

Email pro elektronické zasílání přihlášek:  sekretariat@muzeumnj.cz

 • Předmět: Výběrové řízení – Kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
 • Písemnou žádost včetně všech povinných součástí přihlášky lze zaslat rovněž na adresu: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, 741 01 Nový Jičín

 

Součástí přihlášky musí být:

 • Motivační dopis
 • Strukturovaný životopis s uvedením vzdělání, zkušeností a praxe
 • Kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
   

Termín podání přihlášky: do 12. srpna 2022

 • Zájemci budou následně informováni o případném termínu osobního pohovoru. Výběrové řízení se bude řídit zásadami ochrany osobních údajů GDPR.