Správce památkového objektu, vedoucí pobočky

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Správce památkového objektu, vedoucí pobočky zámku Nová Horka

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa pro pobočku Zámek Nová Horka: Správce památkového objektu, vedoucí pobočky zámku Nová Horka

 

Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání 
- velmi dobrá znalost práce na PC v programech MS Office (Word, Excell)

- řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského vozidla
- dobrá znalost anglického jazyka nebo německého jazyka výhodou

- schopnost samostatné i týmové tvůrčí činnosti
- dobré komunikační a organizační schopnosti
- dobrý zdravotní stav
- občanská a morální bezúhonnost

- praxe v muzejním sektoru vítána

 

Platové zařízení:
11. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

 

Místo výkonu práce:
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace  (Zámek Nová Horka)

 

Charakteristika vykonávané práce:
- komplexní zajišťování ochrany, provozu, ošetřování, správy a prezentace přístupného památkového objektu s vyšší než průměrnou provozní náročností  
- monitorování provozně technického stavu majetku v areálu, analýza potřeb
- dlouhodobé plánování oprav a investic, spolupráce na odstraňování hrozících škod společně s investičním oddělením Muzea Novojičínska
- tvorba dramaturgického plánu pro kulturní akce a náplň činnosti objektu v rámci jednotné koncepce Muzea Novojičínska

 

Předpokládaný nástup: 

 1.2.2022

Termín podání přihlášky:

do 24.1.2022

  

Povinné náležitosti přihlášky:

  • Jméno, příjmení a titul; datum a místo narození; státní příslušnost;  trvalý pobyt; kontaktní telefonní číslo a e-mailová adresa; datum a podpis
  • Motivační dopis
  • Vize rozvoje památkového objektu a způsob jeho prezentace
  • Strukturovaný životopis s uvedením vzdělání, zkušeností a praxe

K výběrovému řízení budou přijaty pouze v termínu doručené přihlášky doložené kompletními výše uvedenými dokladyObálku s uvedením adresy podatele označte heslem: „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NOVÁ HORKA“

 

Přihlášky zašlete na adresu:

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
28. října 51/12
741 11  Nový Jičín
nebo na e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz

Zájemci budou následně informováni o termínu osobního pohovoru. Výběrové řízení se bude řídit zásadami ochranou osobních údajů GDPR.

(Poskytnuté listiny a dokumenty do výběrového řízení je možné si vyzvednout osobně na adrese: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, 741 01 Nový Jičín) nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od skončení výběrového řízení. Dokumenty a listiny nebudou uchazečům zasílány. V případě, že si je uchazeč nevyzvedne do určené lhůty, budou skartovány.)