Historie

Hlavní stránka Památník Františka Palackého v Hodslavicích Historie

Dům vystavěl na konci 18. století Jiří Palacký, otec Františka Palackého, který zde zřídil evangelickou školu. Ta zde působila do roku 1829. František Palacký se narodil 14. června 1798 v Hodslavicích. Jeho otec Jiří Palacký byl řídícím učitelem zdejší evangelické školy. Již od mládí projevoval velké nadání, rád četl a byl nejlepším žákem otcovy školy. Od roku 1807 navštěvoval zámeckou školu osvícené hraběnky Marie Walburgy Truchsess-Zeil v nedalekém Kuníně. V roce 1809 odešel studovat na Slovensko, nejprve na latinské gymnázium do Trenčína a poté od roku 1812 na evangelické lyceum v Bratislavě. Palacký studia nedokončil a univerzitního vzdělání se mu už ani později nedostalo. Roku 1823 odešel do Prahy, kde jej uznávaný slavista Josef Dobrovský získal pro práci historika. Palacký zůstal v Praze již natrvalo. Velmi rychle zde začal pronikat do tehdejšího buditelského, společenského a kulturního života města. Seznámil se s řadou vynikajících českých vlastenců a vědců: Josefem Jungmannem, Václavem Hankou a dalšími. Palacký se brzy stal vedoucí osobností národně - obrozeneckého dění. Stál u zrodu českého vědeckého časopisu, který vychází dodnes pod názvem časopis Národního muzea. Stal se tvůrcem programů a budovatelem historických sbírek Národního muzea, organizoval vědeckou práci, založil významné vědecké instituce a edice jako Matice česká nebo Archiv český. Byl předsedou sboru pro zřízení Národního divadla. V roce 1861 položil základní kámen k jeho stavbě. Neméně významná byla i Palackého činnost politická. Vyl zastáncem myšlenky tzv. austroslavismu - autonomie slovanských národů v rámci rakouského státního celku. Na svém nejvýznamnějším díle Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě pracoval přes 50 let. Na základě úmorného studia většinou dosud neznámých pramenů předložil veřejnosti první skutečné dějiny českého národa od jeho počátků až do ztráty samostatnosti nástupem Habsburků na český trůn v roce 1526. Toto působivé dílo vyzvedávající slavnou husitskou minulost Čech se stalo velkou posilou pro český národ především v jeho těžkých dobách. Když František Palacký umíral ve svém pražském domě 26. května 1876, byl už svými současníky považován za Otce národa. Jeho rodný domek v Hodslavicích byl upraven jako památník a u příležitosti 170. výročí jeho narození zde byla otevřena expozice o životě a díle slavného hodslavského rodáka a odhalen pomník od akademického sochaře Vladimíra Navrátila. Rodný dům Františka Palackého byl prohlášen v roce 1978 za národní kulturní památku.


Muzejní zajímavosti!

Městské opevnění a boje o NJGalerie osobností města Nového JičínaMehofferLev oděný v purpuruMuž tisíce trikůHrad a panství Starý Jičín
Tramping na PříborskuZa svoboduVlastivědný sborník Novojičínska700 let města Nového Jičína

Jak k nám?

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

© 2013-2020, Muzeum Novojičínska (v2)