Rychlé informace

najdete v piaristickém klášteře v Příboře

Neustále rostoucí zájem starších lidí s chutí a vůlí smysluplně trávit svůj čas, vzdělávat se, dozvídat se novinky z vědy a současně se seznamovat s lidmi a odborníky z praxe je základním východiskem muzejní školy. V jejím průběhu budou moci zájemci (stejně jako v loňském úspěšném roce) každý týden navštěvovat přednášky zaměřené na zcela nová témata z oborů historie, archeologie, národopisu, biologie a ochrany kulturního i přírodního dědictví. Tedy oborů, které svým zaměřením dokumentují a zkoumají lidský životní prostor a prostředí formované a přetvářené rozmanitými podobami lidských projevů i činností. Tyto dokumentační a výzkumné aktivity jsou rovněž hlavním posláním i Muzea Novojičínska. Odbornost jednotlivých přednášek garantují jak pracovníci Muzea Novojičínska, tak i odborníci z jiných muzeí, univerzit a specializovaných institucí.

Podzimní soubor 11 přednášek bude probíhat každé pondělí v konferenčním sále Piaristického kláštera od 9.00 do 10.45 hod.

Muzejní škola pro seniory se bude řídit platnými hygienickými a bezpečnostními opatřeními proti šíření nákazy Covid-19. V současné době při konání hromadných akcí se musí zúčastnění prokázat buď platným certifikátem o očkování na Covid-19, testem či potvrzením o prodělaném onemocnění.

Vše bude přizpůsobeno aktuální situaci a v případě nepříznivé pandemické situace budou přednášky řešeny formou vysílání na YouTube.

Muzejní škola se uskuteční od 20. září do 29. listopadu 2021.

Závazné přihlášky (zápis) v příborském muzeu přijímáme

  Ve středu 1. 9. 2021 (od 8.00 do 11.00 hod.)

Cena cyklu přednášek: 400,- Kč

Omezená kapacita: 60 osob

Přihláška je platná po zaplacení kurzovného. Po zaplacení již nebude možné částku vrátit.

Doufáme, že vás omezení související s protiepidemickými opatřeními neodradí a Muzejní škola pro vás bude příjemným obohacením letošního podzimu.

Aktivita je podpořena z národního dotačního titulu Obec přátelská rodině a seniorům 2021

 

Z MÉDIÍ

LTV Příbor 34/2021, reportáž/ pozvánka - Příborská muzejní škola pro seniory, 24. 8. 2021 https://youtu.be/b61nVioTu_k?t=1020

 

FOTOGALERIE:

20. 9. přednášel– Mgr. Pavel Netušil, místostarosta města Příbora; Čeština – jazyk svérázný, ale náš!


Tisková zpráva- Příborská muzejní škola pro seniory 2021