Rychlé informace

najdete v piaristickém klášteře v Příboře

Neustále rostoucí zájem starších lidí s chutí a vůlí smysluplně trávit svůj čas, vzdělávat se, dozvídat se novinky z vědy a současně se seznamovat s lidmi a odborníky z praxe je základním východiskem muzejní školy. V jejím průběhu budou moci zájemci (stejně jako v loňském úspěšném roce) každý týden navštěvovat přednášky zaměřené na zcela nová témata z oborů historie, archeologie, národopisu, biologie a ochrany kulturního i přírodního dědictví. Tedy oborů, které svým zaměřením dokumentují a zkoumají lidský životní prostor a prostředí formované a přetvářené rozmanitými podobami lidských projevů i činností. Tyto dokumentační a výzkumné aktivity jsou rovněž hlavním posláním i Muzea Novojičínska. Odbornost jednotlivých přednášek garantují jak pracovníci Muzea Novojičínska, tak i odborníci z jiných muzeí, univerzit a specializovaných institucí.

Podzimní soubor 11 přednášek bude probíhat každé pondělí v konferenčním sále Piaristického kláštera od 9.00 do 10.45 hod.

Muzejní škola pro seniory se bude řídit platnými hygienickými a bezpečnostními opatřeními proti šíření nákazy Covid-19. V současné době při konání hromadných akcí se musí zúčastnění prokázat buď platným certifikátem o očkování na Covid-19, testem či potvrzením o prodělaném onemocnění.

Vše bude přizpůsobeno aktuální situaci a v případě nepříznivé pandemické situace budou přednášky řešeny formou vysílání na YouTube.

Muzejní škola se uskuteční od 20. září do 29. listopadu 2021.

Závazné přihlášky (zápis) v příborském muzeu přijímáme

  Ve středu 1. 9. 2021 (od 8.00 do 11.00 hod.)

Cena cyklu přednášek: 400,- Kč

Omezená kapacita: 60 osob

Přihláška je platná po zaplacení kurzovného. Po zaplacení již nebude možné částku vrátit.

Doufáme, že vás omezení související s protiepidemickými opatřeními neodradí a Muzejní škola pro vás bude příjemným obohacením letošního podzimu.

Aktivita je podpořena z národního dotačního titulu Obec přátelská rodině a seniorům 2021

 

Z MÉDIÍ

LTV Příbor 34/2021, reportáž/ pozvánka - Příborská muzejní škola pro seniory, 24. 8. 2021 https://youtu.be/b61nVioTu_k?t=1020

LTV Příbor 40/2021, Muzejní škola - zahájení 11. ročníku, 4. 10. 2021 https://youtu.be/AJUpWXSZaFU?t=721

 

FOTOGALERIE:

20. 9. přednášel– Mgr. Pavel Netušil, místostarosta města Příbora; Čeština – jazyk svérázný, ale náš!

 

27. 9. přednášela – Mgr. Lucie Rucká, vedoucí Archeoparku Chotěbuz-Podobora; Příběh barev

 

1. 10. Přednáška v terénu. Navštívili jsme s frekventanty Muzejní školy Muzeum Těšínska, šikmý kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné a Muzeum Hlučínska

 

4. 10. přednášel – Mgr. Jaroslav Kneisl, hudební pedagog; Lidová muzika od prostých nápěvů až po orchestrální zpracování, aneb rozhlas, jako médium hudební folklor schraňující, prezentující i zachraňující

 

11. 10. přednášel – Mgr. Radek Bryol, vedoucí metodického centra Národního muzea v přírodě Rožnov pod Radhoštěm; Kolibiska

 

18. 10. přednášela – Mgr. Lenka Drápalová, Národní muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm; O lidové výšivce

 

25. 10. přednášel – Radek Polách, kurátor Muzea Novojičínska; Města komínů
Nový Jičín a Příbor jako středisko textilní a kloboučnické výroby severovýchodní Moravy

1. 11. přednášel – PhDr. Václav Michalička, Ph.D., Muzeum Novojičínska; Centrum tradičních technologií

8. 11. přednášel – PhDr. Marek Vařeka, Ph.D., Masarykovo muzeum v Hodoníně; Poprava na Staroměstském náměstí

 

 


Tisková zpráva- Příborská muzejní škola pro seniory 2021