VÝSTAVY:

26. června 2021 – 31. května 2022

Dřevěný svět

Výstava ze sbírek Muzea Novojičínska zaměřená na prezentaci dřevěných artefaktů pocházejících z tradičního prostředí

 

2. července 2022–31. května 2023

Experimenty z CETRATu Kopřivové šaty

Otevřeno 2. července na den Setkání přadlen

Prezentovány budou kopřivové artefakty a jednotlivé primitivní technologie zpracování kopřivového vlákna. Cílem je poukázat na realizace a postup práce na příborské pobočce Muzea Novojičínska. Demonstrativním příkladem jsou kopřivové šaty, které tvoří podstatu celé výstavy.

 

POŘADY:

 

Sobota 23. dubna 2022, 9.00 – 16.00 hod.

Den s archaickými technologiemi

Pořad přibližující některé archaické zaniklé rukodělné technologie. Pořad je vhodný nejen pro dospělé, ale také pro rodiny s dětmi.

                     

 

Sobota 2. července 2022, 9.00 – 17.00 hod.

Tvůrčí setkání českých, moravských, slezských a slovenských přadlen i přadláků v CETRAT Příbor.
Od každodenní dřiny k životnímu stylu a novým hodnotám

Tvůrčí setkání přadlen, které se zabývají v současné době tradičním spřádáním textilních vláken. Pořad je vhodný nejen pro dospělé, ale také pro rodiny s dětmi.

 

Piaristické zahrady

Neděle 11. září 2022; 9.00 – 16.00 hod.

Mariánská pouť:  110 let muzea v Příboře

Jednodenní výstava k výročí 110 letům muzea. Vystaveny budou předměty související s historií piaristického kláštera, Učitelského ústavu, Krajinského muzea a Centrem tradičních technologií Příbor.

 

Sobota 17. září 2022; 8.00 – 9.00 hod.

Příborské muzejní ráno – Živá kultura

Tematický program realizovaný pravidelně u příležitosti EHD (Dny Evropského kulturního dědictví) ve spolupráci s městem Příbor.

Sobota 8. října 2022; 9.00 – 16.00 hod.

Den s tradičními technologiemi

Prezentace tradičních lidových rukodělných výrobních technik (prezentace experimentů CETRAT a práce pozvaných hostů).  Pořad je vhodný nejen pro dospělé, ale také pro rodiny s dětmi.

 

9. prosince 2022, 17.00 hod.

Adventní podvečer

110 let muzea v Příboře. Tematický komponovaný podvečer.

Refektář

 

Sobota 10. prosince 2022; 9.00 – 13.00 hod.

Setkání betlémářů v Příboře IX 

Tradiční adventní setkání řezbářů betlemářů ze severovýchodní Moravy a těšínského Slezska. Expozice muzea oživí tento den deset řezbářů, předvádějících řezbářské techniky při výrobě betlémů. V rámci programu bude možné zakoupit některé jejich výrobky.

 

MUZEJNÍ ŠKOLA

19. září – 28. listopadu, pondělí, 9.00 - 11.00 hod.

Příborská muzejní škola pro seniory XI        

Cyklus 11 přednášek z oborů historie, archeologie, národopisu, biologie a ochrany kulturního i přírodního dědictví. Odbornost jednotlivých přednášek garantují jak pracovníci Muzea Novojičínska, tak i odborníci z jiných muzeí, univerzit a specializovaných institucí.

zápis 1. září; 8.00 – 11.00 hod.

14. října

Exkurze Příborské muzejní školy pro seniory

 

POŘADY PRO ŠKOLY

Projektové pondělky       

celoročně     

Experimentárium – Od suroviny k technice 

Interaktivní program zaměřený na poznání rozličných textilních surovin a tradičních textilních technik.

 

Leden-květen

K čemu to bylo?

Komentovaná prohlídka výstavy „Dřevěný svět“ vás zavede přes dřevěné předměty do obyčejného venkovského a maloměstského života 19. století. K čemu tyto věci sloužily, budete moci i sami odhadnout.

           

28. 3. – 13. 4. 2022 

Velikonoce za starých časů      

Interaktivní program pro MŠ a ZŠ tematicky zaměřený na období Velikonoc.

 

1. 12. – 16. 12. 2022          

Vánoce za starých časů 

Interaktivní program pro MŠ a ZŠ tematicky zaměřený na období Vánoc.

 

PRO BADATELE

celoročně     

Studijní pátky

Pro zájemce o tradiční a archaické rukodělné technologie nabízíme konzultace přímo v naší dílně nebo individuální prohlídku "Experimentária". Studijní pátky jsou pouze na objednání.

 

 

Mimořádná otevírací doba:

1. května, 8. května, 5. července, 6. července, 28. září, 28. října, 17. listopadu, 26. prosince

Vždy 9.00-17.00