Rychlé informace

45 minut
určeno pro MŠ, ZŠ, SŠ
najdete v piaristickém klášteře v Příboře

Programová nabídka Muzea Příbor pro mateřské, základní a střední školy

ve školním roce 2021/2022

 

 

Příborská pobočka Muzea Novojičínska připravila ve školním roce 2021/2022 několik pořadů pro žáky mateřských škol, základních škol a pro studenty středních škol. Přípravou pořadů pro školy muzeum vychází ze svého poslání paměťové instituce zaměřené na kulturně-výchovné cíle.

Všechny pořady jsou založené na odborné činnosti Muzea Novojičínska, příspěvková organizace.

Těšíme se na Vaši návštěvu

PhDr. Václav Michalička, Ph.D.

vedoucí Centra tradičních technologií Příbor

1. POLOLETÍ

I. K čemu to bylo?

(MŠ; ZŠ; SŠ)

Jak vypadala past na myši v 19. století a k čemu sloužil kopist nebo motovidlo? Dříve naprosto běžné věci našich prababiček a pradědečků, které jsou dnes již velkou neznámou. Komentovaná prohlídka výstavy „Dřevěný svět“ určená pro školy vás zavede přes dřevěné předměty do obyčejného venkovského a maloměstského života 19. století. K čemu tyto věci sloužily, budete moci i sami odhadnout. A třeba vám funkci některých z nich pomůže odhalit to, že si je vyzkoušíte.

   

             

 

 

II. Vánoce „za starých časů“

(MŠ; 1. st. ZŠ)

Ve dnech 2. 12. – 16. 12. 2021 bude probíhat interaktivní program pro základní a mateřské školy tematicky zaměřený na období Vánoc. Komponovaný pořad se bude věnovat vánočnímu a zimnímu času. Vyprávění o tradicích a životě nejen dospělých, ale zejména dětí během zimního období v minulosti, bude doplněno praktickými ukázkami (s možností vyzkoušet si) tradiční činnosti spjaté s tímto časem.

2. POLOLETÍ

III. Experimentárium – Od suroviny k technice

(MŠ;  ZŠ)

Proč si vyrobit rukavice právě z kopřivy, velblouda nebo lamy a na co se v minulosti používaly lidské vlasy? I to se dozvíte v interaktivním programu zaměřeném na poznání rozličných textilních surovin a tradičních textilních technik. Program probíhá v našem experimentáriu. Během programu budou představeny běžné i netypické textilní suroviny, jejich zpracování a různé textilní techniky. Vybrané techniky je možné si během programu vyzkoušet.

 

 

IV. Příběh knihy

(ZŠ)

Příborské muzeum má ve svých sbírkách unikátní a vzácnou knihovnu z dob piaristů. Jedná se o staré tisky a ručně psané knihy často velkých formátů. Jak ale takové knihy vznikaly? Proč se opisovaly ručně a proč je jejich papír hrubší než papír současných dětských knížek? Součástí tohoto pořadu bude i návštěva „Dílny tradičních technologií“, kde se děti seznámí s postupem výroby ručního papíru. Ve starých knihách je zajímavé, že se do nich nepsalo pouze inkoustem, ale používaly se i jiné dostupné suroviny. Pomocí příběhu a autentických předmětů děti poznají proces, jak se dělaly knihy v minulosti.

 

 

 

 

 

V. Velikonoce „za starých časů“

(MŠ; 1. st. ZŠ)

Ve dnech 28. 3. – 13. 4. 2022 bude probíhat interaktivní program pro základní a mateřské školy tematicky zaměřený na období Velikonoc. Komponovaný pořad se bude věnovat velikonočnímu a jarnímu času. Vyprávění o tradicích a životě nejen dospělých, ale zejména dětí během jarního období v minulosti, bude doplněno praktickými ukázkami (s možností vyzkoušet si) tradiční činnosti spjaté s tímto časem.

 

Termíny na objednání a kontakty naleznete níže v souborech ke stažení

Těšíme se na Vaši návštěvu!

 

 

 


Soubory ke stažení