Rychlé informace

určeno pro MŠ, ZŠ, SŠ, kluby seniorů, SONS
délka programu 45 min
 Tématické programy

Velikonoce „za starých časů“

(MŠ; 1. a 2. stupeň ZŠ; SŠ; kluby seniorů, SONS)

Ve dnech 28. 3. – 13. 4. 2022 bude probíhat interaktivní program pro základní a mateřské školy tematicky zaměřený na období Velikonoc. Komponovaný pořad se bude věnovat velikonočnímu a jarnímu času. Vyprávění o tradicích a životě nejen dospělých, ale zejména dětí během jarního období v minulosti, bude doplněno praktickými ukázkami (s možností vyzkoušet si) tradiční činnosti spjaté s tímto časem.

Počet skupin je omezen. Nutnost telefonické objednávky.

Objednávky: do 21. 3. 2022

Maximální počet osob ve skupině: 30

Termíny pro objednávku vstupu na program (volné termíny):

28. 3. pondělí: 8.00 – 9.00; 11.45 – 12.45; 13.00 – 14.00

30. 3. středa: 11.45 – 12.45; 13.00 – 14.00

31. 3. čtvrtek: 10.30–11.30; 11.45 – 12.45; 13.00 – 14.00

5. 4. úterý: obsazeno

6. 4. středa: 11.45 – 12.45; 13.00 – 14.00

7. 4. čtvrtek:  11.45 – 12.45

8. 4. pátek:  11.45 – 12.45; 13.00 – 14.00

12. 4. úterý:  obsazeno

13. 4. středa:  11.45 – 12.45; 13.00 – 14.00


 Programy k výstavě

K čemu to bylo?

(MŠ; ZŠ; SŠ; kluby seniorů; SONS)

Jak vypadala past na myši v 19. století a k čemu sloužil kopist nebo motovidlo? Dříve naprosto běžné věci našich prababiček a pradědečků, které jsou dnes již velkou neznámou. Komentovaná prohlídka výstavy „Dřevěný svět“ určená pro školy vás zavede přes dřevěné předměty do obyčejného venkovského a maloměstského života 19. století. K čemu tyto věci sloužily, budete moci i sami odhadnout. A třeba vám funkci některých z nich pomůže odhalit to, že si je vyzkoušíte.

 
   
Maximální počet osob ve skupině: 25

Místo konání: Centrum tradičních technologií Příbor

Termíny pro objednávku vstupu na program: únor–červen 2022, dle domluvy na objednání


Tématické programy

Experimentárium – Od suroviny k technice

(MŠ; ZŠ; SŠ; kluby seniorů; SONS)

Proč si vyrobit rukavice právě z kopřivy, velblouda nebo lamy a na co se v minulosti používaly lidské vlasy? I to se dozvíte v interaktivním programu zaměřeném na poznání rozličných textilních surovin a tradičních textilních technik. Program probíhá v našem experimentáriu. Během programu budou představeny běžné i netypické textilní suroviny, jejich zpracování a různé textilní techniky. Vybrané techniky je možné si během programu vyzkoušet.

Maximální počet osob ve skupině: 30

Termíny pro objednávku vstupu na program: únor–červen 2022, dle domluvy na objednání


Uvedené programy se konají v Centru tradičních technologií Příbor (v piaristickém klášteře)

Návštěvu objednávejte prostřednictvím níže uvedeného kontaktu:

Mgr. Monika Chromečková

Tel. 605 710 142, 556 725 191

Email: muzeumpribor@seznam.cz

 

CENA EDUKAČNÍHO PROGRAMU: 

Organizované návštěvy mateřských škol: 30 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

Organizované návštěvy základních a středních škol: 40 Kč/osoba, pedagogický doprovod zdarma

Senioři, TP, ZTP, ZTP/P: 40 Kč/osoba

(aktuální ceník platný od 7. 3. 2022)