Piaristé přišli do Příbora v roce 1694. Jejich učitelská činnost zde trvala bezmála 180 let, než městu vypověděli v roce 1870 smlouvu. Jejich působení přineslo Příboru nejen obrovský kulturní rozkvět, ale také několik významných památek. Mimo piaristický klášter a Kostel sv. Valentina se jednalo předně o značné množství knih z piaristické knihovny. K piaristům se však váže také několik sbírkových předmětů nacházejících se v depozitáři příborského muzea. Některé z nich pocházejí již z majetku Muzejní jednoty, která byla vlastníkem sbírek od založení muzea do počátku 50. let 20. století.

Jedním z těchto předmětů, který lze ve sbírkách nalézt, je sklenice na pivo piaristy, příborského rodáka, Martina Krzechkého (1791-1877). Sklenice je válcovitého tvaru a má broušený okraj. Z jedné strany je vyleptán kalich s hostií a svatozáří, na protější straně se nachází jméno „Martin Krzechky“. Sklenice je z pozůstalosti Martina Krzechkého, posledního piaristy, který měl v piaristickém klášteře zajištěné ubytování do konce svého života, a který byl posledním piaristou, jenž měl po své smrti v roce 1877 pohřeb vypravený z budovy piaristické koleje.

V majetku Muzejní jednoty se nacházel také zajímavý obraz vyhotovený neznámým piaristou. Obraz zobrazuje věnec seskládaný z různých semen a rostlin. Zarámovaný je v černém rámečku pod sklem. Obraz má velikost 27,5 x 21,5 cm, listy a semena jsou nalepena do kruhu. Přestože neznáme konkrétního autora, jedná se o ukázku práce a estetického vkusu jednoho z piaristů.

Původ v piaristické koleji má také samočinný stroj používaný k otáčení dvou rožní při pečení masa. Zařízení je poháněno kamenným závažím na provazci omotaném na dřevěném válci. Pečeně se nasazovala na rožeň rozpohybovanou dvěma čepy, jež pohánělo soukolí. Celý stroj je mimo dřevěný válec železný. Již není kompletní. Chybí mu kliky a závaží.

Nejzajímavějším předmětem spojeným s piaristy v Příboře a nacházejícím se dnes ve sbírkách muzea jsou nepochybně nástěnné hodiny, zvané piaristický orloj, které byly umístěny na chodbě piaristické koleje. Ve své době musely být velice oblíbené, protože jsou zachovány vzpomínky příborských rodáků na to, jak se na ně lidé chodili do kláštera dívat. Na polychromované přední desce jsou umístěny 3 ciferníky, které ukazují hodiny, minuty a vteřiny, střídání dne a noci a den v měsíci. Uprostřed desky je zachycena obloha se sluncem a měsícem, ve čtyřech stranách andílci. Hodiny jsou železné, z bití je zachováno pouze kladivo. Kyvadlo má pozlacený talíř. Na zadní straně orloje se nalézá železná schránka na strojek se dvěma zvonky a provazy na závaží. Stejně jako tři předešlé předměty, se také hodiny dostaly do majetku Muzejní jednoty a později se staly součástí sbírek Muzea Novojičínska.

Text:  Adéla Richterová

Foto: Petra Vidomusová


Fotoalbum