Významné výstavy, které měly podíl na vzniku muzea v Příboře (Krajinská výstava v Příboře 1887, Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, II. Krajinská výstava severovýchodní Moravy v Příboře 1911), byly podrobněji popsány již dříve. Některé z předmětů tehdy vystavených jsou dodnes k nalezení ve sbírkách muzea. A díky katalogům výstav, případně fotografiím z nich pořízených, je možné tyto předměty identifikovat. Jedny z takovýchto artefaktů jsou dámské šaty, obraz a meč.

Prvním z velice zajímavých předmětů, jejichž cesta do sbírek příborského muzea je alespoň částečně dohledatelná, jsou dámské šaty, které byly vystaveny nejen na výstavě v Příboře ale i v Praze. Poprvé byly představeny v roce 1895 na Národopisné výstavě českoslovanské, kde byly zaslány údajně z Nového Jičína. Poté se pravděpodobně vrátily ke svému majiteli a o 16 let později byly paní Maretovou propůjčeny na Krajinskou výstavu v Příboře konanou v roce 1911. Možná hned po jejím ukončení se staly majetkem Muzejní Jednoty a tedy součástí sbírek začínajícího muzea. Šaty jsou hedvábné a mají světle olivově zelenou barvu s baňatými rukávy a vysokým pasem. Rukávy jsou zakončené manžetami se 2 knoflíčky na poutka. Sukně je 30 cm od spodu zdobená plastickými vlnovkami s trojcípými listy. Jejich stáří je datováno do 90. let 19. století.

Významným předmětem ve sbírkách muzea je také obraz Ondráše, často chybně uváděn jako obraz Ondráše a Juráše (také viz katalog z roku 1887 a seznam z roku 1894). Ten byl původně umístěn na radnici v obecní kanceláři, jak je doloženo např. v Moravském Kravařsku. V roce 1887 byl propůjčen městskou radou na Krajinskou výstavu, jež se v tomto roce v Příboře konala. Patrně se po výstavě vrátil na radnici. Opět je zmíněn až v roce 1894 s dalšími předměty a archiváliemi na blíže neurčitelném seznamu dodnes uloženém ve sbírkách muzea. Mohlo se jednat o seznam předmětů, jež mohla městská rada nabídnout na malou národopisnou výstavu konanou o rok později. Podle fotografií obraz nechyběl ani na II. Krajinské výstavě v roce 1911. Velikost obrazu je 90 x 68 cm a namalovaný je olejem. Narativní scéna zobrazuje dva momenty zároveň – Ondráše stojícího (často zaměňovaného za Juráše) a v levém dolním rohu Ondráše ležícího již zabitého. Zespod obrazu je nápis psaný švabachem: Ondrass Hlavny Loupežnik, Stary 34 let od Wlastniho Kamarada zabity roku 1715.

Zajímavým a tak trochu záhadným předmětem je zbraň typu palaš zvaná Ondrášův meč. Její pojmenování odkazuje na slavného zbojníka Ondráše (žil 1680–1715) zmíněného již ve spojitosti s obrazem výše. Palaš se poprvé objevil na výstavě v Příboře v roce 1887, kam ho darovala Anna Buzková z Příbora z č. 5 pod popisem „šavle loupežníka Ondráše“. Zbraň údajně pocházela z Buzkova včelníku z Hájova. I tento předmět se později dostal do sbírek muzea. Časem se zřejmě objevily další zbraně přisuzované zbojníku Ondrášovi, neboť inventář z roku 1954 obsahuje již Ondrášovy meče tři. Jaké další dvě zbraně byly zbojníku Ondrášovi připisovány však v současnosti není jasné. Dnes se ve sbírkách muzea v Příboře nachází již jediný Ondrášův meč, a to právě ten z Buzkova včelníku. Palaš je ocelový, držadlo má dřevěné s koženým obalem držadla. Kování je mosazné. Jílec nese stopy rytých nečitelných záznamů. Celková délka zbraně je 88 cm, délka čepele 75 cm a šířka 4 cm. Vzhledem k jejímu atypickému vzhledu se zřejmě jedná o  zbraň různě upravovanou a předělávanou, svým typem jílce by mohla být zařaditelná přibližně do poloviny 18. století. Bližší informace k jejímu původu či ke spojitosti se zbojníkem Ondrášem se však zatím nepodařilo dohledat.  

 

Text:  Adéla Richterová

Foto: Petra Vidomusová


Fotoalbum