Během workshopu se děti naučí vyrobit jednoduché flétny a bubínky a dozvědí se zajímavosti o hudbě a zvucích dávných časů.