Muzeum Šipka ve Štramberku nabízí v rámci dlouholetého úsilí Muzea Novojičínska, p. o. zpřístupňovat památky osobám se speciálními potřebami. V geologicko-archeologické expozici Muzea Šipka ve Štramberku tak budou mít nevidomí nebo slabozrací zájemci možnost seznámit se s archeologickými nálezy, se štramberskými zkamenělinami, horninami a minerály. V modelu jeskyně si zájemci zkusí v její stěně najít zkamenělinu a pokusí se ji určit.

Délka programu

60 minut

Cílová skupina

Nevidomé a slabozraké skupiny návštěvníků: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, dospělí

Místo začátku a konce programu

Program začíná a končí v Muzeum Šipka Štramberk, Zauličí 456, 742 66 Štramberk

Cena programu

40 Kč, pedagogický doprovod zdarma

Počet účastníků

maximálně 30 osob

Cíle programu

Program zájemce vede ke kladnému vztahu a probuzení zájmu o archeologii a geologii a uvědomění si jejich významu pro současnou společnost.

Zájemci

- poznají rozdíl mezi archeologií a geologií

- poznají rozdíl mezi jednotlivými artefakty

- dokáží určit, z jakého jsou materiálu

- dokáží určit, jestli jsou dekorované