V letošním roce uběhne přesně 100 let, kdy se narodil Jan Lukášek, muž, který se zasloužil o navrácení jasoně červenookého do přírody ve Štramberku. V Muzeu Šipka bude od května na jeho počest zrealizována výstava o jeho životě a záchranném projektu tohoto štramberského motýla.

V této souvislosti vyhlašuje Muzeum Šipka výtvarnou soutěž pro žáky základních škol s názvem „Na křídlech jasoně“. Soutěžní práce mohou zájemci poslat nebo osobně donést buď do Žerotínského zámku v Novém Jičíně, nebo do Muzea Šipka ve Štramberku, a sice do 15. května 2023.

Vybrané práce bude hodnotit odborná porota složená z pedagogů Základní umělecké školy v Novém Jičíně a také veřejnost na facebookových stránkách Muzea Šipka. Oceněn bude nejen samotný autor, ale i třída, ze které bude autor pocházet.

Slavnostní předání diplomů a výstava oceněných prací proběhne v pátek 2. června od 16 hodin v Muzeu Šipka ve Štramberku. Výherci oficiálních kategorií obdrží volný vstup do Minizoo ve Štramberku pro celou třídu a drobné odměny, výherce na facebookových stránkách Muzea Šipka vyhraje volný vstup pro celou rodinu do některé z poboček Muzea Novojičínska a drobné odměny.

Podmínky soutěže

1. Soutěže se mohou zúčastnit všichni žáci základních škol a gymnázií ve věku od 6 do 15 let.

2. Výtvarné techniky - kresba, malba.

3. Maximální formát prací je A3. 

4. Počet zaslaných prací z jedné školy – maximálně 15 ks.

5. Přesná identifikace výtvarných děl dle stanovených podmínek (viz dále ).

6. Výtvarné práce nepaspartujte.

7. Organizátor si vymiňuje právo na nevracení exponátů. 

8. Práce zasílejte nebo osobně doneste do 15. května na tyto adresy: 

Žerotínský zámek Nový Jičín, ul. 28. října 12, 741 11 Nový Jičín

Muzeum Šipka Štramberk, ul. Zauličí 456, 742 66 Štramberk

9. Na později odeslané práce nebude brán zřetel.

Identifikace výtvarných děl

Každá práce musí mít na zadní straně uvedeny tyto informace

1. Jméno, příjmení (uvádějte v tomto pořadí)

2. Věk a pohlaví dítěte

3. Kategorie podle věku (viz dále)

4. Adresu uvádějte v pořadí: název školy, ulice, číslo, město, PSČ  (neuvádět soukromé adresy dětí)

5. Popisky musí být čitelné, nejlépe tiskacími písmeny

Kategorie

1. Stupeň ZŠ: 1. – 5. třída

2. Stupeň ZŠ: 6. – 9. třída

Ideový záměr soutěže

Soutěž si bere za cíl vybudování pozitivního vztahu k přírodě – dozvědět se o životě jasoně červenookého, uvědomit si krásu, a zároveň křehkost motýlího ekosystému, zvýšení povědomí o ochraně přírody.

Základní faktografie k tématu

Jasoň červenooký (Parnassius apollo), nápadný a nezaměnitelný motýl z čeledi otakárkovitých, patří k největším denním motýlům u nás. Jeho bílá křídla s černými a červenými skvrnami mají rozpětí až 8 cm. Nikdy se neřadil mezi hojně se vyskytující motýly. Je to heliofilní horský druh, jeho aktivita je největší při slunečním svitu. Je pro něj typický pomalý, třepetavý let. Housenky jasoně se živí rozchodníky, dospělí jedinci vyhledávají nektar zejména fialově kvetoucích rostlin. Živná rostlina housenek roste na slunných suchých skalnatých stanovištích. Ve Štramberku se jeho populace vyskytuje zejména v bývalých vápencových lomech. 

V České republice je jasoň červenooký podle zákona chráněn jako kriticky ohrožený druh. Jeho populaci nejvíce ohrožuje ztráta jeho přirozeného životního prostředí a odchyt pro sběratelské účely. 

Ve 20. století všechny lokální populace v Čechách i na Moravě vyhynuly, zejména vlivem zalesňování a zarůstání jejich stanovišť. Velký podíl na jejich úplném vymizení měl nadměrný odlov. V letech 1986 – 1994 proběhlo ve Štramberku úspěšné navrácení jasoňů do krajiny.

Vůdčí osobností celého procesu byl Jan Lukášek. Rodák z Bratislavy se díky působení v armádě dostává na severní Moravu, kde se již v důchodovém věku věnuje své největší vášni z dětství – přírodě. V roce 1981 zakládá ve Štramberku organizaci ČSOP Apollo a tím spouští projekt Apollo – repatriaci jasoňů do štramberské přírody. Se svými kolegy po celé tři roky intenzivně studovali biologii druhu a připravovali vybranou lokalitu pro polodivoký chov těchto pozoruhodných motýlů. Vápencová skalní stanoviště na Kotouči zbavili náletových dřevin, vysadili zde rozchodníky a vypustil do přírody vylíhlé motýly, které jako housenky přivezl ze Slovenska z lokalit Suľovských skal. 

Proces navrácení jasoně červenookého byl ukončen v roce 1994 a do dnešní doby se jedná o světový úspěch, jelikož repatriace jiného motýlího druhu se doposud nikde nepodařila. 

V současnosti probíhá na několika evropských lokalitách šestiletý mezinárodní projekt LifeApollo 2020.

https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/jason-cervenooky-motyl-krkonose-vyhynuly-ohrozeny-druh-polsko.A220407_659300_hradec-zpravy_kvi