Archeologie je dobrodružstvím, které však už dnes nespočívá pouze v honbě za poklady a sběratelství atraktivních předmětů. Klade důraz na sledování souvislostí archeologických situací a nálezů, díky nimž může vyprávět poutavé příběhy z minulosti. Archeologie je vědní obor, který zkoumá život lidstva od jeho nejstarších počátků až do současnosti. Nestuduje dinosaury nebo zkameněliny. Čím se tedy archeologové zabývají? A mohou si kopat, kde se jim zlíbí?

Děti se stanou na chvíli archeology a seznámí se s jejich prací. Dozví se, proč a jak probíhá archeologický výzkum, co všechno lze v zemi najít a co se děje s nalezenými předměty. Poznají zajímavé nálezy z Kotouče, vyzkouší si kresebnou dokumentaci nálezů a jejich rekonstrukci.

Děti budou mít možnost vyrobit si hliněný předmět podle unikátního pravěkého nálezu z Kotouče, a odnést si jej domů nebo nám jej zanechat v naší jeskyni ve smyslu přání k přírodním bohům, jako to na některých místech dělávali naši předkové.

Délka programu

90 minut

Cílová skupina

2. stupeň ZŠ

Místo začátku a konce programu

Program začíná a končí v Muzeum Šipka Štramberk, Zauličí 456, 742 66 Štramberk

Cena programu

40 Kč/dítě

Pedagogický doprovod zdarma

Cíle programu

Program žáky vede ke kladnému vztahu a probuzení zájmu o archeologii a historii a uvědomění si jejich významu pro současnou společnost.

Počet účastníků

školní třída (maximálně 30 dětí)

Žák/dítě
- dokáže seřadit a pojmenovat jednotlivá základní archeologická období

- pozná rozdíl mezi jednotlivými artefakty a dokáže určit, z jakého jsou materiálu a do jakého archeologického období patří

- naučí se základy archeologické kresebné dokumentace

- vyrobí si hliněný předmět


Fotoalbum