Od 23. května do konce srpna bude v Muzeu nákladních automobilů Tatra k vidění výstava studentských prací na téma "Fenomén Tatra".

Ateliér Grafického designu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se zabývá širokou škálou tvůrčích činností, obecně se dají nazvat "komunikační design" či "vizuální komunikace". 

Pod těmito pojmy se skrývá navrhování logotypů a firemních stylů, design publikací – knih, časopisů, katalogů, plakátů včetně ilustrace a typografie. Je to také reklamní grafika, tedy design reklamních kampaní, inzerce nebo obalový design. Ateliér rovněž pracuje s webovou grafikou, informačním designem, tvorbou písma a projekty na pomezí designu a výtvarného umění.

Ateliér je v současnosti jedním z dvanácti ateliérů Fakulty multimediálních komunikaci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Byl založen — jako první — v roce 1996 akademickým malířem Janem Meisnerem a v nultém ročníku měl pouze 3 studentky. Od doby založení AGD vychoval desítky absolventů v obou stupních vysokoškolského vzdělání (bakalářský a magisterský) a to ve formě prezenčního, tak i kombinovaného studia, které bylo ukončeno v roce 2015. Studenti ateliéru Grafický design jsou vedeni ke kritickému myšlení a k aktivnímu vyjadřování se ke společenským tématům. 


Fotoalbum