Ačkoliv by se zdálo, že výstavní plocha nového muzea, která čítá více než 5000 metrů čtverečních, poskytuje dostatečný prostor pro prezentaci tatrovácké sbírky, je třeba si uvědomit, že exponáty – zvlášť ty novodobější – jsou prostorově výrazné. Proto už při vzniku expozice bylo jasné, že opravdu nebude možné ukázat vše, přímo v prostoru haly. Nemluví se zde jen o počtu vozidel – i když i u nich se naráží na limity –, ale především o poskytnutých informacích. Expoziční plachty s grafikou a texty poskytují jen omezený prostor pro estetické a uživateli příjemné zprostředkování informací. A navíc je potřeba myslet také na zahraniční návštěvníky.

Rozhodnutí využít možnosti moderních technologií, bylo logickou volbou poskytnutí možnosti informačních kanálů, jak předat návštěvníkům to, co se fyzicky do prostorů muzea z nějakého důvodu nevešlo. Například v tematických celcích s nejstaršími vozy je řada podvozků, ale kompletní vozidlo ve sbírce muzea nefiguruje, resp. už třeba fyzicky nemusí neexistovat. Díky dostupné mobilní aplikaci návštěvníkům lze podvozek ukázat tak, že se dokreslí za pomocí tzv. rozšířené reality. Návštěvník si stáhne do svého telefonu nebo tabletu, nebo si půjčí jeden z tabletů s předinstalovaným softwarem, po zamířením zařízení na podvozek se na display dokreslí. 

To není vše, návštěvníkovi se také mohou „virtuálně otevřít“ některá vozidla. Např. po najetí na Tatru kolem světla se vám zobrazí 360stupňová fotka interiéru vozidla. Řeší to skutečnost, že zájem návštěvníků vidět interiéry vozů bude velký, ale je nemožné každého zájemce  pustit dovnitř dané technické památky – sbírkového předmětu.

Tato technologie také pomáhá přinést překlady textů pro zahraniční turisty. Najetím na konkrétní odstavec plachty uvidí cizinec ve svém zařízení jeho překlad ve zvoleném jazyce Může si jej také nechat přečíst.

Většina exponátů, resp. jejich popisových tabulek je osazena QR kódem. Pomocí AR aplikace nebo fotoaparátu zařízení (bez nainstalované aplikace) dojde k načtení QR kódů, který zobrazí doplňující a rozšířené informace o daném exponátu (text, fotografie, technické dokumentace aj.).

V zadní části muzea bude na plastické zdi prezentovaný krátký videomappingový film o fenoménu Tatra. Videomapping je směr vizuálního umění, které využívá projekci ve volném prostoru na libovonné objekty, např. fasády domů nebo interiéry budov. Obecně hlavním smyslem videomapppingu jsou projekce, které spolupracují s vybraným objektem a usilují o rozbití vnímání perspektivy u diváka. Pomocí projektorů lze zakřivit a zdůraznit jakýkoliv tvar, linii nebo prostor. Princip výrazného trojrozměrného dojmu spočívá ve hře s umělými „stíny“. Objekt, který je iluzorně v popředí, je fakticky tvořen jen světlem – stíny vrhat nemůže. Hloubku prostoru však lze vykreslit imitací stínů objektu. 

V centrální části muzea se AR technologií názorně odprezentuje to, co dělá Tatru Tatrou – princip tzv. tatrovácké koncepce. 

Není to vše, co je nachystáno, nebo se postupně chystá. Každopádně díky možnostem moderních technologií přináší návštěvníkům zážitek, který by byl bez těchto technologií nemožný nebo velmi komplikovaný. Expozice automobilů uchvátí a funguje sama osobě. Ale kdo se odváží jít „za plachtu“, nebude zklamán. 

Lukáš Filip