PŘED 151 LETY ZEMŘEL FRIDRICH EMIL SCHINDLER Z KUNEWALDU

Hlavní stránka Zámek Kunín Aktuální akce PŘED 151 LETY ZEMŘEL FRIDRICH EMIL SCHINDLER Z KUNEWALDU

pondělí 20. března 2017

PŘED 151 LETY ZEMŘEL FRIDRICH EMIL SCHINDLER Z KUNEWALDU 18. března uplynulo 151 let od úmrtí Fridricha Emila Schindlera z Kunewaldu, milovaného adoptivního vnuka a dědice hraběnky Walburgy a také majitele zámku v Kuníně. Příčina smrti: Vodnatelnost v osrdci. O tři dny později v chrámu Povýšení svatého Kříže v Kuníně zaznělo Requiem in Es hudebního skladatele Antona Diabelliho (1781 - 1858). Málokdo tušil, že skladba zazní o čtyři roky v Kuníně ještě jednou a naposledy: při pohřbu Emilova nejstaršího syna a dědice...Byl to strhující příběh, který se odehrával na počátku předminulého století. "Váš zesnulý otec byl krásný blonďatý chlapec, panského vzrůstu, moderních vlastností. Hraběnka byla k němu něžná a srdečná jako matka. Celé hodiny si hrála se svýma rukama v jeho loknách nebo mu hladila líce. Tato vřelá láska ji usnadnila rozchod s mladou Honrichsovou, která byla až do roku 1810 její deklarovanou dědičkou..."


Napsal ve vzpomínkách hraběnčin žák, velký nezbeda a pozdější generál četnictva Josef baron Kronenberg. Líčí zde pro Walburgu Binderovou z Hohenstrebenu postavu jejího otce Fridricha Emila Schindlera. Naznačuje zde temnou stránku ze života hraběnky Walburgy, její rozchod s baronesou Wilhelminou Honrichsovou (1794 - 1830), milovanou slečnou Mínou, která byla odvezena její matkou baronkou Karolinou Honrichsovou, hraběnčinou přítelkyní, do Vídně. Karolina je v roce 1846 prohlášena za nezvěstnou, již více než 30 let jí nikdo nespatřil. Generál Kronenberg píše, že stará baronka odešla s jedním hercem a zůstala nezvěstná... Víme, že Mína pak žila ve Vídni u své starší sestry Katynky, provdané za penzionovaného důstojníka Collsona. Rok po úmrtí své sestry 28. června roku 1830 v osm hodin večer nešťastná dívka končí svůj život skokem u Řetězového mostu do kanálu řeky Dunaje. V novinách čteme, že na místě zanechala pouze slaměný klobouk, pelerínu a měšec...


Do pamětní listiny kostela v Kuníně roku 1812 pak hraběnka Walburga vloží svou zpověď:


„Od položení základů tohoto kostela postihlo také její srdce a život těžké utrpení. Smrt nevýslovně milovaného vnuka Gustava Schindlera, který zemřel 13. února 1812 ve věku 5 let, ji roztrhlo srdce a uvrhlo na pokraj beznaděje. Jedinou nadějí a slastí srdce je nyní jeho duchem a roztomilostí mu podobný, nyní 3 roky a 9 měsíců starý bratr Emil Schindler. Ó, uvidí jej vyrůst v ušlechtilého a všeobecně užitečného světoobčana !?“


V lístku, vloženém k hraběnčině listině, pak malý Emil slibuje, že se chce „stát dobrým a hodným a tím také vykonat na světě něco dobrého.“ Právě do něj žena postižená úmrtím všech svých vlastních dětí, sužovaná těžkou nemocí a balancující na hraně života a smrti vkládala všechny své tužby a naděje. Jemu věnovala poslední část svého života a jej také hodlala učinit svým univerzálním dědicem.


Fridrich Emil Schindler šlechtic z Kunewaldu (1809-1867), majitel zámku v Kuníně byl druhorozeným synem hraběnčina tajemníka Georga Schindlera a hraběnčiny žačky a schovanky Judity Karolíny Goldové. Narodil se 20. října 1809 v Kuníně. Po rozchodu se schovankou Mínou a smrti svého bratra Gustava Adolfa byl v roce 1812 Marií Walburgou hraběnkou z Truchsess-Zeilu vybrán za budoucího dědice. Navštěvoval její výchovný ústav na zámku v Kuníně, později byl poslán na polytechnický institut ve Vídni a na zkušební cestu po rakouské monarchii. Na základě hraběnčiny poslední vůle z roku 1825 se stal jejím univerzálním dědicem a po dovršení zletilosti se ujal panství v Kuníně. Kráčel ve šlépějích své šlechetné adoptivní babičky, zasloužil se mimo jiné o povznesení zdejšího zemědělství a chov šlechtěného dobytka, za což byl císařem roku 1859 povýšen do šlechtického stavu s titulem šlechtic z Kunewaldu. Po vzoru své předchůdkyně podporoval vzdělávání obyvatelstva a vyvíjel lidumilnou a charitativní činnost, k níž náležela mimo jiné podpora slepeckého ústavu v Brně.

V roce 1837 se oženil s Ernestinou Pfundhellerovou (1816-1905) z bohaté krásnobarvířské rodiny z Nového Jičína a z manželství se narodilo celkem 8 dětí, z nichž 6 svého otce přežilo. Svíčka rodu Schindlerů z Kunewaldu uhasla v roce 2014 v dalekých Korutanech úmrtím Emilovy pravnučky. Paměť, duch a ohromné množství předmětů rodiny se však na zámek v Kuníně vrátily a dále budou navracet...


Když 18. března 1867 Emil na zámku v Kuníně umíral, zanechal po sobě odkaz, který převzal po své velké předchůdkyni. Ta své poselství uložené ve vížce farního kostela zakončila slovy:


„Kéž jednou vyroste lepší pokolení, ze kterého se budu ještě těšit v lepším světě a na jehož život a skutky budu moci pohlížet s velkým pocitem blaženosti.“ Ostatky Friedricha Emila Schindlera spočinuly po boku rodičů a jeho vlastních dětí v hrobce vybudované nad hrobem hraběnky Marie Walburgy. Svůj dětský slib Emil dodržel.

 

Schindler šl. von Kunewald

Friedrich Emil Otto Schindler šl. von Kunewald *20.10.1809 Kunín, † 18.3.1867 Kunín, statek Kunín

x 23.10.1837 Nový Jičín, Ernestine Theresia Susana Leokardie Pfundheller *25.2.1816  Nový Jičín, † 27.9.1905 Krumpendorf  am Wörthersee (dcera Karla Ludwiga P. a Theresie Hesse)   

 

I. generace

I – 1

1. Friedrich Georg Carl *19.11.1838 Kunín,  † 10.6.1870 Kunín, statek Kunín

2. Wallburga Theresia Judithe (Wally) *15.1.1840 Kunín,  † 30.11.1923 Graz

x 29.6.1861 Kunín, Wilhelm Franz Johann Binder von Hohenstreben *2.11.1830 Hostouň, † 13.9.1884 Krumpendorf a. Wörthersee, c. k. polní podmaršálek 

3. Ernestine Louise Wilhelmine *11.4.1841 Kunín, † 6.4.1920 Graz

x  16.1.1860 Kunín, Joseph Michael Draudt ryt. von Val - Tione *27.11.1825 Carlsburg  (Sedmihradsko), † 17.11.1902 Graz, c.k. generálmajor

4. Victor Gustav *26.10.1842 Kunín, † 14.3.1843 Kunín

5. Alphons Friedrich *6.3.1845 Kunín,  † 27.6.1918 Klagenfurt, c. k. rytmistr

x 10.2.1872 Klagenfurt, Karoline (Charlotte) Kurz *17.4.1852 Guntramsdorf bei Wien, † 4.3.1892 Wien (dcera stavebního podnikatele Ignaze K. a Magdaleny Grabner)

Děti, generace II - 1

6. Carolina Maria (Charlotte)*31.3.1846 Kunín, † 28.4.1927 Klagenfurt

x 30.1.1868 Kunín, Ludwig Theodor hr. von Neuhaus und St. Mauro *25.5.1837 Jassy, † 7.7.1887 Klagenfurt, c. k. hejtman

7. Isabella Ernestine *11.1.1848 Kunín, †  2.6.1848 Kunín

8. Maximilian Heinrich Oscar  *15.3.1854 Opava, † 27.5.1929 Scheibbs, architekt

x 10.10.1880 Wien, Anna Meier *4.5.1860 Wien, † 11.11.1928 Krumpendorf (dcera Leonharda M. a Marie Deinhardt)

Děti, generace II - 2

 

II. generace

II – 1 (I – 1 – 5)

1. Alfons Ignaz Ernst (29.5.1905 adoptován Lajosem hr. Vay de Vaja et Luskod *20.3.1854 Pest, † 28.8.1908 Budapest) Vay-Schindler von Kunewald *21.1.1873 Klagenfurt, † . . 1939-1945 Wiener Neustadt

1.x 4.7.1898 Gmunden, rozv., Mizzi Hassenstab-Schiffner *. . 1878 Wien, † 17.2.1920 Wien (dcera Rudolfa H.-Sch. a ......)

2.x 16.7.1907 Budapest, rozv. 16.7.1910, Olga Körbel (2.x 5.4.1914 Baden bei Wien, Maximilian sv. p. Themer-Jablonski del Monte Berico *29.4.1876 Plzeň, † 23.6.1947 Wien) *21.6.1872 Biala, † .8.1950 Wien (dcera majitele realit S. K. a Rosalie Ripper)

3.x ……

Děti, generace III - 1

2. Walter Ignatz Alois *5.8.1874 Fichtenhof bei Klagenfurt, † 10.6.1891 Wien – na následky těžkého zranění, chovanec c. k. dělostřelecké kadetní školy

3. Elfriede Anna Ignazia *6.3.1876 Fichtenhof bei Klagenfurt, † 11.11.1954 Untermais

1.x 28.9.1897 Klagenfurt, Ferdinand Liebert *. . 1870 ......, † 2.8.1906 Triest

2.x . .  19.. ......, Josef Oberegger *. . 18.. ......, † . . 1950 ......

4. Theodora (Thea) Louise Magdalena *11.2.1880 Fichtenhof bei Klagenfurt, † 15.1.1953 Klagenfurt

x . .  ...... ......, Aurel Nagy von Szent Király *. . 18.. ......, † . . 19.. ......

5. Herbert Eduard *23.7.1889 Fichtenhof bei Klagenfurt, † 16.7.1969 Klagenfurt, Dipl. Ing., profesor – ultimus familiae

1.x 3.6.1917 Klagenfurt, rozv. 28.10.1927 Klagenfurt, Elisabeth (Elise) Leopoldine Kranzmayer *21.6.1895 Klagenfurt, † 20.12.1982 Braunau (dcera kotláře Johanna K. a Johanny Meyer)

2.x 23.12.1938 Klagenfurt, ……

Děti, generace III - 2

II – 2 (I – 1 – 8)

1. Maximilian *21.7.1881 Wien, † 13.9.1960 Krumpendorf, Dr., dvorní rada

x 22.4.1918 Scheibbs (Dolní Rakousko), Friederike (Fritzi) Pöll *31.8.1898 Kirchberg a. d. Pielach, † 6.1.1978 Krumpendorf (dcera Karla P. a Emilie Obermüllner)

Děti, generace III - 3

 

III. generace

III – 1

1. Dítě *1.1.1900 Meran (Villa Belvedere)

2. Dítě

3. Dítě

4. Dítě

5. Dítě

6. Dítě

7. Dítě

8. Roberta *. . před 1941 Wiener Neustadt

III – 2 (II – 3 – 5)

1. Elisabeth *13.12.1918 Klagenfurt, † 29.11.1995 Braunau

x 16.1.1943 Heerlen, Helmut Ferdinand Kinz *1.12.1915 Braunau, † 19.10.1985 Braunau

III – 3 (II – 5 – 1)

1. Judithmarie (Udi) *27.9.1919 Klagenfurt, † 25.6.2014 Klagenfurt, Dr., profesorka biologie a teologie - ultima familiae

2. Maria Magdalena (Magda) *13.6.1921 Klagenfurt, † . . 2007 ……, ředitelka školy

Autor: PhDr. Jaroslav Zezulčík Sekce: Aktuální akce   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Fotografie k článku

Friedrich Emil Schindler (1827)

Friedrich Emil Schindler (1827)

Friedrich Emil Schindler<br> z Kunewaldu

Friedrich Emil Schindler
z Kunewaldu

Erb rodiny Schindlerů<br> z Kunewaldu (1859)

Erb rodiny Schindlerů
z Kunewaldu (1859)

Rodová hrobka Schindlerů<br> z Kunewaldu na hřbitově v Kuníně (1889)

Rodová hrobka Schindlerů
z Kunewaldu na hřbitově v Kuníně (1889)

Friedrich Emil Schindler<br> z Kunewaldu

Friedrich Emil Schindler
z Kunewaldu

Friedrich Emil Schindler<br> z Kunewaldu

Friedrich Emil Schindler
z Kunewaldu

Friedrich Emil Schindler<br> z Kunewaldu (Edward Young, kolem 1859)

Friedrich Emil Schindler
z Kunewaldu (Edward Young, kolem 1859)

Čestné občanství města Nového Jičína pro Friedricha Emila Schindlera<br> z Kunewaldu(1860)

Čestné občanství města Nového Jičína pro Friedricha Emila Schindlera
z Kunewaldu(1860)


Muzejní zajímavosti!

Městské opevnění a boje o NJGalerie osobností města Nového JičínaMehofferLev oděný v purpuruMuž tisíce trikůHrad a panství Starý Jičín
Tramping na PříborskuZa svoboduVlastivědný sborník Novojičínska700 let města Nového Jičína

Jak k nám?

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

© 2013-2020, Muzeum Novojičínska (v2)