Muzeum Novojičínska své celoroční aktivity s cílem připomenout tuto mimořádnou osobnost uzavírá a shrnuje výstavou. Neklademe si za cíl suplovat expozici v rodném domě ve Vražném (Hynčicích), nýbrž rozšířit stávající poznatky. Naším cílem je obohatit návštěvníka o informace z dětství velkého vědce. Vizualizovat život tehdy ještě Johanna Mendela, malého chlapce, vyrůstajícího po boku svých sester v kulisách rodného statku v německé obci Heinzendorf (Hynčice), rozkládající se pod Veselským kopcem a v blízkosti někdejší Jantarové stezky nedaleko Oder, centra panství, jehož byl statek součástí. Tam, kde se rozkládá krajina Kravařska opředena mýty a pověstmi, vyrostl citlivý chlapec s mimořádnou touhou po vzdělání. Systematický a cílevědomý. Ochotný strádat, tvrdě pracovat sám na sobě a pro vzdělání, kterého se mu dostalo v blízkém i vzdálenějším okolí, aby nakonec nalezl zázemí pro práci v Brně, v poklidných zdech augustiniánského kláštera. Tam učinil své klíčové objevy, které později ocení celý svět. Muž, kterého lze bez nadsázky nazvat českým Darwinem, ba co víc, Mendelem! Protože on byl sám sebou, a především: Byl a je náš! Originální, všestranný, jedinečný ve své vytrvalosti a systematické práci s nesobeckým zápalem pro vědu a pokrok. Takového jej dnes můžeme obdivovat. Toužil vylepšovat svět kolem sebe. Přál si vědět, co bude, aby mohlo být lépe. Předpovědět počasí, zušlechtit odrůdy, napomoci vyšším výnosům z polí. Nevěřil by svým očím, vidět náš dnešní svět. Snad můžeme troufale říci, že by jej přijal s nadšením sobě vlastním. S humorem a nadsázkou a obdivem k technologiím. 

Věříme, že se výstava pro Vás nestane konečnou, nýbrž odrazovým můstkem za poznáním širokospektrální osobnosti Johanna Mendela, později známého jako Gregora Mendela. 

Srdečně Vás zveme na výstavu, která obsahuje řadu jedinečných obrazových materiálů, ale také herních prvků a je tak vhodná i pro ty nejmenší. Součástí výstavy je shrnující brožura Johann (k dostání zdarma) a také katalog Komiks Mendel (zdarma, vhodná pro děti od 8 let). Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Realizace: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

Partner projektu: Státní okresní archiv Nový Jičín