Rychlé informace

2 hodiny
28. října 51/12, 741 01 Nový Jičín

První část přednášky bude věnována období společných dějin Československé republiky a Zakarpatské oblasti Ukrajiny za rakousko-uherské monarchie, českým stopám připomínajícím první Československou republiku na zakarpatské Ukrajině, zejména prvorepublikové architektuře v Užhorodu, vývoji školství na území podkarpatské Ukrajiny a vztahům T. G. Masaryka k Podkarpatské Rusi. 

Druhá část přiblíží oblast Východních Karpat. Po Alpách se jedná o nejmohutnější horskou stavbou v evropské části, která se jako strážní věž tyčí na západní hranici Ukrajiny. Uprostřed bohaté a původní přírody ukrajinských Karpat můžete spatřit smrkovou tajgu a nasát omamnou vůni horské tundry, obdivovat jedinečné horské louky. Panenská krása Karpat přitahuje a uchvacuje. Karpaty po staletí přitahovaly vědce, ale i zvídavé místní historiky, kteří se snažili proniknout do tajů jejich života a vývoje. Karpaty jsou skanzenem lidové dřevěné architektury, vytvořené talentovanými rukami bezejmenných mistrů.

Další informace ve FB události: >>UKRAJINA - země, krajina, kultura, jazyk a lidé<<