Nabídka pronájmu

Hlavní stránka Žerotínský zámek v Novém Jičíně Nabídka pronájmu

Podmínky pronájmu prostor Žerotínského zámku v Novém Jičíně pro rok 2021

Upozornění: Do odvolání nebudou poskytovány vnitřní prostory Trámového sálu, Kamenné síně a Rytířského sálu ke svatebním obřadům. Nadále zůstavá možnost konání svateb na nádvořích zámku.

 

Prostředí Žerotínského zámku v Novém Jičíně v centru historického města svými možnostmi vybízí ke konání konferencí, přednášek, seminářů, svateb a propagačních akcí v následujících sálech:

Trámový sál

Nově rekonstruovaný sál se stropní výmalbou a instalovanou stálou expozicí výtvarného umění zaobírá plochu cca 120 m2. Nachází se v prvním patře středního traktu zámku. Je zde přístup vedlejším schodištěm přes Kamennou síň. Kapacita tohoto sálu je 100 míst.Cena za jednodenní pronájem: 7.000,- Kč. Kulturní a vzdělávací akce ve spolupráci s muzeem: 2.500,- Kč.

Kamenná síň

Cena za jednodenní pronájem 7.000,- Kč. Kulturní a vzdělávací akce ve spolupráci s muzeem: 2.500,- Kč.

Rytířský sál

Cena za jednodenní pronájem 7.000,- Kč. Kulturní a vzdělávací akce ve spolupráci s muzeem: 1.500,- Kč.

Nová galerie

Proslulý prostor půdní galerie o celkové ploše cca 360 m2. Za více než 35 let své existence hostil nespočetné množství výstav, koncertů, konferencí a dalších akcí. Nachází se ve druhém patře středního traktu zámku. Přístup je zde přes hlavní komunikační trasu od pokladny. Sál je v sezóně využíván k pořádání dlouhodobých výstav. Kapacita Nové galerie je 400 míst. Cena za jednodenní pronájem 14.000,- Kč včetně parkování. Kulturní a vzdělávací akce ve spolupráci s muzeem: 3.000,- Kč včetně parkování.

Přízemí DUG

Místnost pro max. 30 osob s vlastní kuchyňkou, sociálním zařízením a šatnou.
Cena za jednodenní pronájem 5.000,- Kč. Kulturní a vzdělávací akce ve spolupráci s muzeem: 1.500,- Kč.

Nádvoří

Cena za svatební obřad: 2.500,- Kč. Cena za parkování: 6.000,- Kč. Kulturní a vzdělávací akce ve spolupráci s muzeem: 3.000,- Kč včetně parkování.

Informace pro snoubence k využití Žerotínského zámku v Novém Jičíně ke svatebním obřadům
Žerotínský zámek v Novém Jičíně - sídlo Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace, není místem úředně určeným pro konání svatebních obřadů, je však místem, o něž snoubenci pro jeho atraktivitu jeví zájem a pro konání svatebních obřadů je místem vhodným. 

Svatební obřady lze objednat pro termíny od 1. dubna do 31. října, kdy je možnost konání obřadů v objektu.

1. Termín využití prostor zámku (Nádvoří) 
Snoubenci si dohodnou v Žerotínském zámku v Novém Jičíně možný termín využití zámku (datum a hodinu) ke svatebnímu obřadu. Pracovnice Muzea Novojičínska, p. o. v Novém Jičíně se telefonicky spojí s matričním úřadem a ověří, zda požadovaný termín není obsazen v obřadní síni na MěÚ v N. Jičíně. Budou-li snoubenci žádat o mimořádný termín, je třeba vyplnit žádost o povolení mimořádného termínu (formulář je přílohou těchto informací) a je nutné jej odevzdat na matrice v Novém Jičíně. 

2. Doklady
Snoubenci se následně dostaví spolu na matriku s doklady k uzavření manželství - občanské průkazy, rodné listy, příp. doklad o rozvodu, úmrtní list bývalého partnera, pokud mají snoubenci spolu dítě - rodný list dítěte. V případě konání obřadu na jiném vhodném místě než je obřadní síň MěÚ v Novém Jičíně požádají snoubenci o povolení (viz příloha) a uhradí poplatek 1.000,- Kč, u svatby s cizím státním příslušníkem 2.000,- Kč. Upozorňujeme, že termíny obřadních dnů schvaluje Rada města Nového Jičína. Tyto jsou k dispozici v Žerotínském zámku v Novém Jičíně a na matričním úřadu v Novém Jičíně. Pokud se obřad bude konat mimo tento termín, snoubenci vyplní žádost (viz příloha). 

3. Finanční podmínky
Poplatek za pronájem prostor v Žerotínském zámku v Novém Jičíně pro svatební obřad uhradí snoubenci nejpozději během týdne před svatebním obřadem na sekretariátě v budově správy Muzea Novojičínska (Žerotínský zámek), ul. 28. října 12, Nový Jičín:
nádvoří Žerotínského zámku 2.000,-Kč

4. Hudební produkce
Při obřadech hraje reprodukovaná hudba - pokud si snoubenci zajistí vlastní CD, je nutné je vyzkoušet nejpozději jeden den před konáním svatebního obřadu u pověřené pracovnice přímo v Žerotínském zámku. V případě, že soukromé CD nebyly vyzkoušeny v daném termínu, Muzeum Novojičínska použije vlastní reprodukovanou hudbu.

5. Příchod
Svatebčané se dostaví nejpozději 15 min. před obřadem na I. nádvoří Žerotínského zámku v Novém Jičíně. Zde je přivítá ceremoniářka, která je uvede do zámku podle místa určení konání svatebního obřadu. 

6. Občanské průkazy
Snoubenci a svědci si připraví občanské průkazy, které předají matrikářce. Ceremoniářka si převezme prstýnky (občanské průkazy vrátí ceremoniářka novomanželům po skončení obřadu spolu s potvrzením o uzavření manželství).

7. Další pokyny
Svatebčané jsou povinni dbát pokynů ceremoniářky a zaměstnanců Žerotínského zámku. Je zakázáno dotýkat se vystavených sbírkových předmětů. 

8. Fotografování

Fotografování je povoleno na obou nádvořích Žerotínského zámku (nepřecházet za oddávajícím, nestát v prostoru před matrikářkou). 

9. Délka konání
Na svatební obřad, včetně fotografování Žerotínského zámku, je vyhrazeno max. 40 minut. Snoubenci jsou o podmínkách konání obřadu a fotografování povinni uvědomit fotografy.

10. Další podmínky
V interiéru zámku je zakázáno rozsypávat rýži a papírové konfety. 

11. Parkování
Žádáme snoubence, aby pověřili svědky, případně jiné svatebčany, aby seznámili řidiče s problematikou parkování u zámku. Na I. nádvoří (nádvoří, ze kterého svatebčané vstupují do objektu zámku) je možné parkování maximálně 6 vozidel. Případná další vozidla patřící ke svatbě mohou parkovat v sobotu na bezplatném parkovišti před tiskárnou Kontext ( vlevo při vjezdu do pěší zóny ). 

Osobní návštěva zámku je pro svatebčany před obřadem nutná. Pracovnice Muzea Novojičínska podá příslušné informace a umožní zájemcům o svatební obřad návštěvu prostor Žerotínského zámku vyhrazených pro samotný obřad. V zájmu všech, kteří se podílejí na přípravě i průběhu svatebních obřadů, je, aby snoubenci, příbuzní i hosté byli spokojeni. Proto pokud máte jakékoliv další požadavky nebo připomínky, sdělte je včas. Bude-li to reálné, vyhovíme Vám. 

Kontakt: 
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace - Žerotínský zámek v Novém Jičíně
28. října 12
74111 Nový Jičín
Renata Janulková - tel.: 556 701 156, e:mail - ovmnj@atlas.cz

Tyto upravené podmínky stanovené Muzeem Novojičínska jsou platné od 1.1.2012 

Ke stažení:
Souhlas s podmínkami pro konání svatebních obřadů v Žerotínském zámku v Novém Jičíně

Informace k průběhu obřadu: 
Řazení je na rozhodnutí snoubenců. Např.: 
1. první ženich s maminkou (žena jde po pravici muže) 
2. za nimi svědci (svědek ženicha za ženichem, svědek nevěsty za maminkou) 
3. maminka nevěsty s tatínkem ženicha 
4. prarodiče, sourozenci a ostatní hosté 
5. nevěsta s tatínkem 

1. první ženich s nevěstou 
2. za nimi svědci (svědek ženicha za ženichem, svědek nevěsty za nevěstou) 
3. rodiče ženicha 
4. rodiče nevěsty 
5. prarodiče 
6. sourozenci a ostatní hosté 

1. první svědci 
2. rodiče ženicha 
3. rodiče nevěsty 
4. prarodiče 
5. sourozenci a ostatní hosté 
6. ženich s nevěstou 

Pokud si snoubenci přejí jiné řazení a příchod svatebčanů do sálu, dohodnou se s ceremoniářkou. Rovněž řazení družiček, jejich příchod do sálu a místo, kde budou stát při obřadu, je na dohodě. 

Příchod do sálu: 
- snoubenci, svědci, družičky stojí na určeném místě, ostatní se posadí - rodiče nevěsty za nevěstou, rodiče ženicha za ženichem. 

Průběh obřadu: 
- Ceremoniářka přivítá svatebčany, oznámí, kdo bude snoubence oddávat 
- Přichází oddávající s matrikářkou 
- Ceremoniářka přednese báseň 
- Matrikářka představí snoubence a svědky oddávajícímu 
- Proslov oddávajícího 
- Snoubenci - vyslovení souhlasu s uzavřením manželství 
- Předání prstýnků (nejdříve nevěsta ženichovi) 
- Polibek 
- Podpisy - První se podepisuje ženich - 2x celým jménem (jméno a příjmení) 
- Druhá nevěsta - podepíše se již novým příjmením (jméno a nové příjmení) 
a na další řádek ještě rodným příjmením (jméno a rodné příjmení) 
- Třetí se podepisuje svědek ženicha (už jen jednou - jméno a příjmení) 
- Čtvrtý se podepisuje svědek nevěsty (už jen jednou - jméno a příjmení)
- Nakonec se podepisuje oddávající a matrikářka 
- Přípitek (zpravidla novomanželé, svědci, oddávající, matrikářka) 
- Blahopřání - nejdříve oddávající a matrikářka 

Ke stažení:
Žádost o povolení uzavření manželství

Svatební obřady lze uskutečnit také v prostorách Památníku Jana Amose Komenského ve Fulneku, Kostele sv. Josefa při Kapucínském klášteře ve Fulneku a ve spolupráci s Obcí Kunín také na Zámku Kunín.


Muzejní zajímavosti!

Městské opevnění a boje o NJGalerie osobností města Nového JičínaMehofferLev oděný v purpuruMuž tisíce trikůHrad a panství Starý Jičín
Tramping na PříborskuZa svoboduVlastivědný sborník Novojičínska700 let města Nového Jičína

Jak k nám?

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

© 2013-2020, Muzeum Novojičínska (v2)