Výstava etnografky Muzea Novojičínska PhDr. Anny Hrčkové „Z Rajské zahrady“ představí návštěvníkům zajímavou oblast lidové regionální kultury v kombinaci s živou přírodou.

Tématika rostlin je v tradiční lidové kultuře velmi obsáhlá a tvořila významnou oblast znaků a jinotajů, ale též sloužila jako nekonečná estetická inspirace. Uplatňovala se na výzdobě předmětů formou ztvárňování celých rostlin, ale také jen jejich samostatných částí – poupat, květů, větviček, úponků, listů, plodů. O významu těchto jednotlivých prvků platí totéž jako o celé rostlině. Víra v účinnost motivů i barevnosti se přenášela také na látky a jiný používaný materiál. Ještě do počátku 20. století plnila barevnost v oděvní kultuře i znakovou funkci. Jiné barvy volili muži, jiné ženy, stejně jako u stavovského rozlišení ženatí a svobodní. Barevnost prozrazovala společenské postavení, náboženskou příslušnost, věk. Měla svůj respektovaný a generacemi tradovaný význam. Míra inspirace rostlinami a barevností je snadno rozpoznatelná při srovnání přírodního originálu prezentovaného v nejrůznější formě (lisovaného, sušeného) s přírodními motivy aplikovanými na keramice, textilu, skle, dřevě. Materiální část lidové kultury toto vše nabízí prostřednictvím trojrozměrných artefaktů, kdežto duchovní část užívá jiných prostředků, například lidových písní a tanců. Součástí výstavy je projekce záznamu autorského pořadu PhDr. A. Hrčkové Já mám doma trnku, který měl premiéru na MFF ve Strážnici v roce 2015. Pojednává o plodech a plodinách v lašských a valašských lidových písních i tancích. Zejména mládeži bude určen doprovodný program vycházející obecně z tématu výstavy.

Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 22. června 2023 v 17. hodin ve výstavní síni Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Výstava potrvá od 23. června do 31. října 2023.